Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století – Židovské muzeum v Praze

Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Autorské představení publikace, která je kolektivním dílem pracovníků Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK v čele s literárním historikem a teoretikem prof. Jiřím Holým. Monografie představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům, přes židovské (auto)stereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.