David Helán / Vedu v sedu lehu v ledu – Galerie SPZ

David Helán / Vedu v sedu lehu v ledu

Leading in sitting; lying and freezing

…The works on display comprise the film “Piecařuv piecař”, which elevates human existence to the need for the inception of an all-inclusive collective individual writer, a screenplay for the expansion of the soul as the only defence against the catastrophe of the growth of the consuming population. Throughout the exhibition I have woven a thread of the link between human survival and the generating of waste, when in this light letters acquire mass, trash, writing has the role of a means, backed by paper, of at least partially extricating ourselves from these stigmas… (David Helán, edited)

 

Vedu v sedu lehu v ledu

…Soubor vystavených prací formuje snímek “Piecařuv piecař”, povyšující lidskou existenci na potřebu vzniku plošného, kolektivního individua spisovatele, scénáře expanze ducha ojedinělé obrany před katastrofou narůstu konzumující populace. Protkávám výstavu nití svázanosti lidského přežívaní s tvorbou odpadu, kdy v takovémto světle písmeno nabývá hmoty, odpadku, literární činnost zastává úlohu prostředku papírem podloženého, alespoň částečného vymanění se z těchto stigmat… (David Helán, redakčně zkráceno)

 

  • Vernisáž: 12.4.2017 od 19.00 hodin
  • Výstava: 13.4. – 19.5.17
  • Galerie SPZ, Pštrossova 8Praha 1
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.