Demontáž barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého – GHMP

Dne 18. 12. 2017 se započne demontáž barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého ve Spálené ulici v Praze 1. Ve 14 hodin by mělo podle předpokládaného harmonogramu dojít ke snímání plastik z architektonického podstavce.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého se dvěma andílky v kubistické nice, nacházející na parcele č. 745 mezi kostelem Nejsvětější Trojice a domem Diamant, je dlouhodobě ve velice špatném stavu. Barokní sousoší je datováno dedikačním nápisem trinitářů na podstavci chronogramem s rokem 1717. Autorství sochy není přesně doloženo; sochař zřejmě pocházel z okruhu Matouše Václava Jäckela. Dílo z pískovce je vsazeno do kubistické niky (arkády) z roku 1913, uzavírající uličku mezi kostelem a domem Diamant (čp. 82). Původní výklenek, kde sv. Jan Nepomucký stával, byl zbořen v roce 1865. Socha je zapsaná na seznamu kulturních památek pod r. č. ÚSKP 39822/1-1046, které zahrnuje celý areál kostela Nejsvětější Trojice a bývalého klášterního konventu.

Pozemek parcely č. 745 ve vlastnictví hlavního města Prahy byl již dříve svěřen do správy městské části Praha 1, ovšem bez uvedené sochy. Vlastnictví sochy neuznalo ani Arcibiskupství pražské, které je vlastníkem sousedícího kostela. K roku 1865 je doložen zápis v městské kronice, že během přemístění při rušení kláštera byla socha sv. Jana Nepomuckého věnována městu Praze.

V letošním roce došlo k uspořádání správních vztahů a socha sv. Jana Nepomuckého bude svěřena do péče Galerie hlavního města Prahy. Galerie hlavního města Prahy nyní, po dohodě s odborem památkové péče HMP, nechá sochu sv. Jana Nepomuckého z důvodů havarijního stavu plintu odborně demontovat a odveze ji do depozitáře. Do depozitáře budou převezeny i figury barokních andílků. Plastický podstavec bude zatím ponechán na místě, na zimu se ovšem zakryje a zabezpečí proti dalším destrukcím. V zimních měsících pak restaurátoři provedou podrobný restaurátorský průzkum soch i podstavce. Na základě průzkumu pak navrhnou ideální postup restaurování, nebo případně vytvoření sekané kopie sochy světce, pokud se ukáže, že poškození spodní části sochy je tak velké, že závažně narušuje její statiku. Restaurátorský záměr pak musí posoudit odbor památkové péče a vydat své stanovisko. V ideálním případě by se sv. Jan Nepomucký dočkal restaurování v druhé polovině roku 2018. Zároveň se počítá s opravou kubistické niky, kterou zajistí majitel sousedního domu Diamant. Obě plánované akce bude Galerie hlavního města Prahy koordinovat s rekonstrukcí niky tak, aby postup prací nijak neohrozil obě kulturní památky – sousoší sv. Jana Nepomuckého a jedinečnou kubistickou niku domu Diamant od architekta Emila Králíčka.

 

  • 18. 12. 2017 od 14 hodin
  • Spálená ulice, Praha 1
  • Kurátorka veřejné plastiky: Marie Foltýnová
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.