Led 11

depo gallery

DEPO Gallery je nová mladá galerie současného umění, jejíž výstavní činnost je zaměřena především na podporu nastupující generace českých, slovenských, ale i zahraničních umělců. Je to prostor určený pro nové koncepty s důrazem na sociální témata a platforma pro konfrontaci české a zahraniční scény.

Cílem DEPO Gallery je vytvářet velmi otevřené a atraktivní místo pro potenciální návštěvníky, nabízet jim množství nových poznatků a zážitků, a tím pomáhat prezentovat naší i světové veřejnosti mladé české umění. Snahou je rozvíjet spolupráci s mladými výtvarníky, předkládat jejich práci širšímu domácímu i zahraničnímu publiku a hledat nové možnosti prezentace umění v originálním prostředí industriální Pragovky.

Záměrem je také využít a zatraktivnit její architektonický potenciál. Na jedné straně chce tento progresivní projekt podpořit a zviditelnit mladé výtvarníky, současně však i oživit a zvýznamnit pražskou kulturní scénu. Tím přispívá k jejímu pohybu a rozvoji v místech, kde dosud nebyl aktivní umělecký život a nebylo ho tam ani zvykem vyhledávat. Toto jsou určitě důvody, proč prostory Pragovky navštívit.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.