Dernisáž projektu A Guiding Dog for a Blind Dog / Closing Ceremony – FUTURA

Dernisáž projektu A Guiding Dog for a Blind Dog, organizovaná v Hotelu Emblem / The finnisage of A Guiding Dog for a Blind Dog at The Emblem Hotel

 

  • Dorota Gremlicová, Vít Zavadil a Daniel Křenek
    as part of the exhibition curated by Lukas Hofmann at FUTURA
  • 12. 6., 18:30-21:30, program probíhá kolem 18:30-20:00
  • The Emblem Hotel, Platnéřská 19, Praha 1
  • Více informací zde

 

V rámci komorní dernisáže projektu uspořádá Dorota Gremlicová z pražské HAMU workshop a přednášku na téma notace tance, tedy pokusů zachytit pohyb graficky.

Také proběhne neformální setkání a hudební koncert ornitologů, kteří umí napodobovat ptačí vábení a zpěv.

V rámci této akce oslaví Hotel Emblem nové akvizice do své umělecké kolekce (The Emblem Collection).

Ačkoliv moje záliba v choreografii Merce Cunninghama (1919-2009) může pramenit z hluboce zakořeněné závislosti na hazardních hrách, i tak se přistihnu, jak se pohybuji v rytmu jeho tanců. Vytvořil sled pohybů, které jsou založené na vržení kostky, hodu mincí, sejmutí karet ze zamíchaného balíčku: náhlé otočky kinetického úmyslu, nevypočitatelné. Jaký byl vzduch na pódiu? Napjatý, jako pružina v hracím automatu? Nebo jako tady v mé ložnici, kde právě píšu? Něco, co není nutně mnou, řídí pohyby mého zápěstí. Mám za to, že právě vedeme dialog, a proto jsou všechny mé básně přepisem náhody. Co je pak stabilní zápis hry blackjack nebo flám táhnoucí se po parketech nočních klubů?

Když jsem naposledy šel do Kasina, na obrovských plochých obrazovkách v hale se štukovou výzdobou dávali interview s Cunninghamem a Johnem Cagem. Vestoje jsem tam sledoval ten rozhovor celou hodinu a pak jsem odešel, a jak jsem kráčel, v kapsách si povídaly mince.

Zprávy bývají falešné a horizont relativní. Hnutí za placatou Zemi vzkvétá, zatímco lidé pořádají závody dronů a staví obydlí uprostřed oceánů. Pořádáme přednášky v saunách a prezentujeme je jako umění, ale bankéři si nadále kupují obrazy. Normalita je tvarována podle potřeb zainteresovaných mocností a stran; je křehkým nástrojem, který poukazuje na to, co je abnormální, neskutečné, nežádoucí. Slova však sedí na nejasném, mlhavém podkladu. Jakmile slovo vyznačí jasnou hranici, demarkační čára poskočí a rozpadne se jako pěna. (text: Nat Marcus)

O občerstevení a pití se postará Hotel Emblem.

Vstup je zdarma.
—-
Dorota Gremlicová from the Music Academy HAMU in Prague will lead a workshop and give a lecture on the topic of dance notation, in other words, on the attempts on graphically depicting choreographed movement.

An informal meeting of ornitologists who can simulate bird singing sounds will occur, leading into a bird-like concert.

This event will also be celebrating the brand new acquisitions to The Emblem Hotel’s art collection (The Emblem Collection).

Although my fondness for the choreography of Merce Cunningham (1919-2009) may stem from a deep-seated gambling addiction, I still find myself moving in the way his dances do. He built sequences of movements based on dice-rolls, coin-flips, drawing cards from a shuffled deck: abrupt hinges of kinetic intention, unpredictable. What was the air like on stage? Tense, like a slot machine spiral? Or just like it is here in my bedroom, writing? Something that is not necessarily me dictates the movements of my wrist. I think I dialogue with you in these moments, so my poems are all transcriptions of chance. What then is the steady notation of a blackjack game, or a bender of sprawling hours on nightclub dancefloors?

Last time I went to The Casino, they were playing an interview with Cunningham and John Cage on the massive flatscreens installed in the stucco lobby. I stood watching the conversation for an hour, then left, coins talking in my pocket as I walked.

The news is fake sometimes and the horizon’s relative. The Flat Earth movement thrives while people are investing in competitive drone racing and building dwellings in the ocean; we started delivering lectures in saunas as works of art, but it’s still paintings that bankers buy. Normality has always been crafted into a condition by the interested powers and parties, made a brittle instrument to mark what’s abnormal, unreal, undesirable. The brace the word sits on, however, is of mesh, liquid. It’s nebulous. As soon as it designates a stable boundary, the demarcation jiggles and splits like foam. (text: Nat Marcus)

The Emblem Hotel will provide light refreshments and drinks.

Free entry.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.