DESIGN POP UP SHOP – UMPRUM, České centrum Berlín

Prodejní výstava Design Pop Up Shop: There is my home představí vybrané produkty z porcelánu, skla, textilu, dřeva, apod., které jsou ukázkou současného designu jak nové generace, tak výrobců s dlouholetou tradicí. Na výstavě se představí i práce pedagogů (Jiří Pelcl, Maxim Velčovský, Milan Pekař), studentů (Kristýna Venturová, a absolventů UMPRUM (Dana Elsterová).

Letošní výstava se zaobírá otázkou vztahu národní identity a designu v 21. století, její čitelnosti, specifiky či vlivem globalizace na tvorbu v současném českém designu. Což můžeme vidět např. na míse Cibuláková republika od Maxima Velčovského, pivních sklenicích od Kristýny Venturové nebo dřevěných hraček od Kutulu.

Je možné dnes definovat design podle národa? Jak vypadá český design? Jak moc rozdílný ve skutečnosti je od skandinávského či italského? Dokážeme na základě věcí, tvaru, dekoru či materiálu rozpoznat národ? Číst symboly a sémantiku předmětů každodenního užívání a zabývají se tím vůbec designéři?

 

  • 1. 12. – 14. 12. 2017
  • České centrum Berlín, Wilhemstr. 44/ vchod Mohrenstr., 10117 Berlin
  • Vystavující: Milan Pekař, Maxim Velčovský, Kristýna Venturová, Jiří Pelcl (Český Porcelán Dubí), Dana Elsterová (Durch Duo), Babeta Ondrová (Lavmi), Pavla Boháčová (Kutulu), Ivana Holbová (Lollipop), Lugi, Kovap
  • Kurátor: Pavel Liška / Grafické řešení: Simona Koutná
  • Více informací zde

 

Více o výstavě

Výstava DESIGN POP UP SHOP: There Is My Home se zaobírá otázkou národní identity. Jejím vztahem s designem 21. století, její čitelností, specifiky či vlivem globalizace na designérskou tvorbu v současném designu v Čechách.

Je možné definovat design podle národa? Jak vypadá český design? Jak moc rozdílný ve skutečnosti je od skandinávského či italského? Dokážeme na základě věcí, tvarů, dekorů či materiálů rozpoznat národ? Číst symboly a sémantiku předmětů každodenního užívání? A zabývají se tím vůbec designéři?

Představa specifického národního/nacionálního stylu, který by reprezentoval stát/společnost, je historií. I přesto ale rozdělujeme a nazýváme design podle různých zemí. Takovým fenoménem je například skandinávský design.

Skandinávský design býval a stále je velkým zdrojem inspirace. Od první výstavy “Design ve Skandinávii” (Design in Scandinavia), která putovala po Spojených státech amerických a Kanadě v letech 1954 až 1957, je stále předmětem obdivu. Skandinávský design je spojován s jednoduchostí, moderní elegancí a čistou, vytříbenou formou. Ale co je pravdou a co pouhým mýtem?

V roce 2003 vznikla putovní výstava, která se mýtem o severském designu zabývala (Scandinavian Design Beyond the Myth). Koncept byl založen na přehodnocení toho, co tzv. skandinávský design je: „Dnešní mladí designéři jsou více sofistikovaní, uvědomují si světové trendy v oblasti designu a nedovolí, aby je ovlivňoval nacionalismus a regionalismus.“

Podle současných “světových trendů“ ovlivňují design témata udržitelné výroby, lokálnosti nebo autenticity. Designéři nejsou ovlivňováni nacionalismem, ale vychází z prostředí, ve kterém žijí, pracují, vyrábí a prodávají. Více než kdy jindy navazují na dědictví a kontinuity výrobních procesů, průmyslu a lokálních materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj.

V českých zemích byl design vždy silně propojený s průmyslovou výrobou a toto dědictví se odráží i v současné tvorbě. Sklářský průmysl stále patří ke světové špičce a je to prakticky jediné odvětví produktového designu, které prosperuje. Oblast porcelánu a nábytku je omezená. Oděvní a textilní průmysl trpí po revoluci nejvíce.

Ekonomické, sociální, kulturní a historické odlišnosti zemí vytváří specifické – národní podoby designu. Interiér současného Českého velvyslanectví/galerie Českého centra v Berlíně vystihuje atmosféru post-socialistického prostředí, ve kterém se designéři dnes pohybují a kde oblast designu (produktového, grafického, módního či interiéru) musí stále obhajovat svoji existenci a pozici ve společnosti.

Na výstavě jsou zastoupení současní designéři a studia, která vytvářejí design, jenž je svázaný s místem vzniku. Typické jsou tradiční postupy kombinované s novými technologiemi a současnou vizuální podobou. Důležitým aspektem je i to, že se jedná o prodejní výstavu.

INSTALACE / GRAFICKÁ PODOBA

Instalace výstavy: DESIGN POP UP SHOP: There Is My Home je vytvořena z pivních přepravek a reaguje tak na samotné téma galerijní a komerční prezentace. Červená “basa“ českého národního podniku je běžnou součástí obchodů, ale i galerie Českého centra Berlín. V obchodě složí přepravky jak k uskladnění piva a jeho přepravě, tak i k samotné prezentaci produktů. V galerii Českého Centra Berlín jsou přepravky někdy používané jako různé konstrukční prvky (např. pódium pro koncerty, apod.) nebo umělci s nimi pracují ve své instalaci (např. Jiří Kovanda použil vypité pivní lahve z vernisáže). Ve výstavě DPUS je využit stavebnicový systém typizovaných přepravek vytvářející instalaci-prostor-objekt pro prezentaci, ale i k setkávání a odpočinku. Je využit princip masového opakování a akumulování.

Grafický vizuál pracuje s reklamní billboardovou technikou. Pomíjivost reklamy a estetického vkusu je podobná pomíjivosti výstav a jejich instalací. Červená a bílá barva odkazuje k reklamnímu vizuálu slev, akcí a výhodných nákupů, hlavnímu sponzorovi výstavy: Budějovický Budvar. Může též asociovat vánoční atmosféru, jelikož se v této době výstava koná nebo národní barvy historických Českých zemích atd.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.