Kvě 25

Dvě výstavy v galerii SPZ: Jaro Varga / Napadnutý sen a Kristof Van Gestel / Idiosynkratický stroj/Vlajka

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Jara Vargy Napadnutý sen a vlajky Kristofa Van Gestela Idiosyncaatic Machine/Flag v Galerii SPZ, ve středu 24.05. 2017 od 19 hodin.

Autor: Jaro Varga – Napadnutý sen

„Zdálo se mi, že ten muž se na mě díval v zrcadle, nic neříkal, a měl na sobě brýle. Po celou dobu se nepohnul, stál tam jako socha.” (Jaro Varga)

Vlajka: Kristof Van Gestel – Idiosyncatic Machine/Flag
Kurátor: Frederik Vergaert

Idiosynkratický stroj/Vlajka zobrazuje schéma barevných tvarů. Dekorativní charakter vlajky jednoduše připomíná vzory na ubrusu nebo letní košili. Její autor Kristof Van Gestel se přesto domnívá, že vytvořit něco krásného a dekorativního, může být stále zajímavé.
Za vznikem této vlajky existuje celý proces spolupráce a realizace pro galerii SPZ je jen jedním z mnoha (možných) výsledků. Díky sochařské praxi aplikoval Kristof Van Gestel do své tvorby v průběhu let svůj smysl pro proces, materiál, místo, intuici, náhodu a „zbytkový“ prostor. Součástí jeho práce jsou „modely tvorby“, díky nimž je publikum schopno aktivně získat zkušenosti v uvedených oblastech. Idiosynkratický stroj (od roku 2011) je jedním z těchto modelů. Jedná se o generování forem metodou kresby a je praktikovaná ve skupině.

Kristof Van Gestel: http://kristofvangestel.be/

———————————————————————————

We would love to invite you to opening of the exhibition of Jaro Varga The Hacked Dream and Kristof Van Gestel Idiosyncaatic Machine/Flag on Wednesday 24th March at 19 o´ clock in SPZ Gallery.

Author: Jaro Varga – The Hacked Dream

„I dreamt this man was in my mirror watching me, saying nothing, and he was wearing glasses. He never moved the entire time, he was like a statue, so still.“(Jaro Varga)

Flag: Kristof Van Gestel – Idiosyncatic Machine/Flag
Curator: Frederik Vergaert

The Idiosyncratic Machine/Flag shows a pattern of colorful forms. The appearance of the flag is first of all decorative. The pattern is like a pattern for a tablecloth or a summer shirt. The artist thinks it is worthwhile to make something beautiful or decorative. On the other hand there is a whole process of co-creation behind the flag where it is just one out of many (still possible) outcomes. It was on the basis of his background in sculpture that Kristof Van Gestel over the years sharpened his sense of process, material, place, intuition, chance and residual space. As part of his art work, he develops models of creation whereby his audience is able to actively gain experiences in these areas. On of such models is the Idiosyncratic Machine (since 2011). The IM is a form generating drawing method. It is practiced in a group.

 

  • Jaro Varga / Napadnutý sen: 25.05. – 30.06.17
  • Kristof Van Gestel / Idiosynkratický stroj/Vlajka: 25.05. – 05.09.17
  • Galerie SPZ, Pštrossova 8, Praha 1
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.