Eberhard Havekost: Obsah – Galerie Rudolfinum

Eberhard Havekost je jedním z čelních představitelů nové generace malířů, kteří užívají ve své tvorbě důsledně digitální, multimediální vizuální jazyk. Havekost pracuje s fotografickými zdroji: televizními šoty, videospoty, obrázky z ilustrovaných časopisů a katalogů i s vlastními fotografiemi. Tento materiál se stává východiskem pro jeho malbu, v níž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nejrůznějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel. Prvek opakování je v Havekostově tvorbě důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času. V souvislosti se současným obrazem se musíme znovu ptát, co je to motiv, co je název, co forma a co obsah.

Eberhard Havekost, německý malíř, narozený roku 1967 v Drážďanech, nejenže tyto otázky otevírá, ale převádí je v samostatné výstavní projekty. Jeden z nich uvidíme také v Praze, v rámci připravované autorské výstavy nazvané OBSAH, která bude koncipována jako zásadní přehlídka jeho práce za posledních přibližně deset let.

Výstava je spolupořádána s Centrem současného umění KINDL v Berlíně. Výběr prací společně koncipoval umělecký ředitel KINDLu Andreas Fiedler s ředitelem Galerie Rudolfinum Petrem Nedomou a  s autorem E. Havekostem. Každá verze výstavy bude přizpůsobena daným výstavním prostorům, čímž vznikne zároveň dialog dvou odlišných pohled na dílo E. Havekosta. Oba partneři se také budou podílet na koncepci katalogu k výstavě. V Berlíně se výstava uskuteční od 23. 10. 2016 do 19. 2. 2017.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.