ESTETIKA PROSTORU & PROSTOR ESTETIKY – Galerie J. Fragnera

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.

 

Program přednášek:

  • 21. 2. Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.: Život tvarů v architektuře
  • 21. 3. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.d. : Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky
  • 18. 4. PhDr. Ondřej Dadejík, Ph.D. : Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí
  • 16. 5. Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. : Význam v architektuře

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.