Festival m3 / Umění v prostoru – Studio BUBEC

Festival m3 / Umění v prostoru nabídne prostřednictvím uměleckých intervencí nové pohledy na historické centrum Prahy

Studio BUBEC pořádá druhý ročník letního festivalu vizuálního umění pod širým nebem m3 / Umění v prostoru. Přehlídka letos nese titul „Vice Versa: Our Earth is their Moon, our Moon is their Earth“ a vzniká pod vedením vídeňské kurátorské platformy Significant Other (Laura Amann & Jen Kratochvil). Umělci se zaměří na centrum Prahy a obzvlášť na množství lokalit a objektů, které zde mnohdy zůstávají bez povšimnutí, byť na exponovaných místech.

Skupina umělců z ČR i zahraničí vytváří pro festival zcela nová konceptuální díla s využitím postupů, které přesahují tradiční sochařství a zahrnují performanci, pohyblivé obrazy, fotografii či instalaci. Hlavními tématy jsou inkluze a exkluze, gentrifikace, vizuální smog či turismus, a tedy v kontextu centra Prahy i životní podmínky místních obyvatel.

Festival pořádá Studio BUBEC pod vedením uměleckého ředitele Čestmíra Sušky a ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy, Akademií výtvarných umění, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Generálním partnerem letošního ročníku je Kunsthalle Praha.

„VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth“ – tak zní titul letošního ročníku festivalu m3 / Umění v prostoru a zároveň citát z utopického sci-fi románu Vyděděnec Ursuly Le Guin z roku 1974. Odkazuje na koexistenci dvou protichůdných, a přesto vzájemně podmíněných a provázaných civilizací.

V kontextu festivalu umění ve veřejném prostoru se obrací k tematice hlubokého rozporu mezi publikem tvořeným širokou veřejností a uměleckými profesionály, otázkám spojeným s různými vrstvami společenské hierarchie v městské populaci a zvláštnímu vztahu mezi místními obyvateli a krátkodobými návštěvníky.

Festival se letos soustředí na samotné srdce Prahy a věnuje se zejména tomu, čemu se obvykle pozornosti nedostává. Pracuje s tématy inkluze a vyloučenosti, gentrifikace, vizuálního smogu, ekonomiky založené na turismu a s tím souvisejících životních podmínek obyvatel Prahy a přivádí do města vybranou skupinu mezinárodně renomovaných umělců, kteří zde vytvoří a představí nová díla reagující na místní kontext. Uplatňují přitom metody přesahující hranice tradičního sochařství ve veřejném prostoru, jako jsou například performance, pohyblivý obraz, fotografie, instalace, zvuk i text ve snaze srovnat pozice Měsíce a Země.

Vernisáž se koná 8. června 2018 v CAMP (Centru architektury a městského plánování) a výstava včetně doprovodných programů potrvá do konce září.

Vystavující umělci 2018: Hynek Alt (*1976, CZ), Matyáš Chochola (*1986, CZ), Jasmina Cibic (*1979, SL), Viktor Dedek (*1993, CZ), Deniz Eroglu (*1981, DK), Feld72 (AT), Liam Gillick (*1964, UK), Anna Hulačová (*1984, CZ), Christian Jankowski (*1968, DE), Barbara Kapusta (*1983, AT), David Maljković (*1973, HR), Christoph Meier (*1980, AT), Ute Müller (*1978, AT), Antonis Pittas (*1973, GR), Boris Ondreička (*1969, SK), Lisa Reitmeier (*1984, DE), Oscar Santillan (*1980, EC), Sofie Thorsen (*1971, DK).

 

 

Pořádáno ve spolupráci s Kunsthalle Praha, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademií výtvarných umění v Praze, Galerií hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

Festival m3 / Umění v prostoru vznikl v roce 2017 z rostoucí potřeby nabídnout hlavnímu městu umělecko-komunitní festival s mezinárodním významem. Účelem festivalu je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit vnitřní prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. Cílem je nejen kultivace veřejného prostoru, ale i diagnostikování a nabourávání společenských a lokálních stereotypů a v souvislosti s tím i rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k dané problematice. Každý ročník se zaměřuje na určitou městskou čtvrť, aby mohl nabídnout koncentrovaný a komplexní zážitek. www.bubec.cz

 

Significant Other je kurátorská platforma a výstavní prostor sídlící v současné době ve Vídni. Nabízí formát střídající výstavní, textové a programové pozice. Zájem Significant Other se soustředí na vzájemně se ovlivňující vztahy mezi uměním a architekturou, zeměpisnými lokalitami a přístupy ke spolupráci mezi jednotlivci a institucemi. Aktuální výstavní cyklus se věnuje pracím výtvarných umělců založeným na výzkumu, a pohybuje se tak na rozhraní architektonické práce, přičemž zkoumá mechanismy koprodukce mezi hierarchiemi institucí a pracuje s politikou prostoru od vystavování, problematiky monumentu a reprezentativní architektury až po městský design.
www.significantother.art

 

Kunsthalle Praha je novým prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Kunsthalle Praha je nezisková organizace založená nadací The Pudil Family Foundation. Po rekonstrukci podle návrhu architektonického studia Schindler Seko, bude Kunsthalle Praha návštěvníkům otevřena v roce 2020.
www.kunsthallepraha.org/en

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.