František Bílek a jeho vila – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – GHMP

Hlavní inspirací workshopu se stane prostředí vily Františka Bílka jako jeho celistvého uměleckého díla. Formou vyprávění a společného povídání si přiblížíme Bílkovu osobnost. Během interaktivní prohlídky si prohlédneme sochy v prostoru ateliéru a budeme se zabývat jejich interpretací a napodobováním pomocí gest. Pozornost zaměříme také na ornamenty a symboliku ve výzdobě interiéru i exteriéru vily, kde je kladen důraz na přírodniny a motiv obilných klasů. Následná výtvarná dílna bude probíhat v zahradě vily. Volně navážeme na tvorbu a symboliku děl Františka Bílka.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.