Led 23

Franz Kafka Muzeum

Město K. Franz Kafka a Praha

 

Výstava Město K. Franz Kafka a Praha, instalovaná v unikátních prostorách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy, má už za sebou úspěšnou cestu světem. Zrodila se roku 1999 v Barceloně a její úspěch vyvolat brzké opakování v Židovském muzeu v New Yorku roku 2002, kde se jí dostalo výjimečně nadšeného přijetí. Z New Yorku pak byly vyslány významné apely k nám, aby výstavu uspořádalo i Kafkovo rodné město.

Úmysl ji uskutečnit v Praze byl už v době výstavy barcelonské, bránily mu však finanční důvody. Stal se skutečností, když se našla společnost odhodlaná záměr realizovat. Je pro to mnoho důvodů, např. že se poprvé na podobné výstavě podařilo zvýraznit český podíl na Kafkově životě a díle a od počátku na výstavě spolupracovat při natáčení českých lokalit a při prezentaci české recepce Kafkova díla. Tento český podíl je dosud, z důvodů politické situace u nás za minulého režimu i z důvodů jazykové bariéry, nedostatečně znám a zachycen.

Výstava Město K. Franz Kafka a Praha se liší od většiny z mnoha výstav na kafkovské téma. Ty jsou většinou dokumentační, směřující k prezentaci dokumentů. Tato výstava naopak z dokumentů vychází a vytváří na jejich základě metaforický obraz Kafkova života a díla. Výstava má dvě části. První, nazvaná „Existenciální prostor“ kategorizuje hlavní události života a vlivy prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná „Imaginární topografie“ ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho život v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.

Museum Franze Kafky bylo založeno ve spolupráci Centre de Cultura Contemporania de Barcelona v čele s ředitelem Josep Ramoneda se Společností COPA, jejímž ředitelem je od jejího vzniku roku 1996 Sebastian Pawlowski. Společnost COPA se zabývá kromě rekonstrukcí historických budov také realizací investičních projektů a od roku 1998 je provozovatelem Muchova muzea v Kounickém paláci v Panské ulici.

 

  • Franz Kafka Muzeum, Hergetova cihelna, Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
  • www.kafkamuseum.cz

 

 

ŽIVOTOPIS FRANZE KAFKY

 

1883   Franz Kafka se narodil 3. července v Praze jako prvorozený syn obchodníka Hermanna Kafky a jeho ženy Julie (rozené Löwy) v ulici U Radnice (dnešní Náměstí Franze Kafky).

1886, 1888        Úmrtí obou bratrů Georga a Heinricha, která Franze celoživotně poznamenala.

1889–1893        Německá obecná škola na Masném trhu – „Fleischmarkt“ (dnešní Masná ulice).

1889-1892         V domě U Minuty na Staroměstském náměstí se narodily jeho sestry Gabrielle („Elli“), Valerie („Valli“) a nejmladší Ottilie („Ottla“), se kterou měl Franz nejvřelejší vztah. Jejich podobná povaha a společné konflikty s otcem je sbližovaly.

1893–1900 Bydlel v Celetné ulici a studoval na Německém státním gymnáziu na Staroměstském náměstí, kde se seznámil s celoživotními přáteli Oskarem Pollakem a Rudolfem Illovým.

1901   Začal studovat chemii, právo, dějiny umění, filozofii a germanistiku na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě.

1903   Pokus o první povídky, které později sám zničil, neboť podle jeho názoru nebyly kvalitní.

1904   Založen spolek německy píšících literátů zvaný „pražský kruh“, jehož členy byli Franz Kafka, Max Brod, Oskar Baum a Felix Weltsch.

1905   V důsledku dlouhodobých zdravotních potíží se uchýlil do sanatoria ve Zlatých Horách ve Slezsku.

1905   Završil studium na právnické fakultě.

1906   Byl promován na doktora práv a zahájil roční povinnou právní praxi u soudu.

1907-1908         První pracovní zkušenosti získal u pražské pobočky italské soukromé pojišťovny Assicurazioni Generali na Václavském náměstí.

1908   V mnichovském časopise Hyperion a Brodově almanachu Arcadia vyšlo osm fragmentů jeho prvních próz.

1908-1922 Pracoval v Dělnické úrazové pojišťovně.

1909 S Maxem Brodem začal uskutečňovat své první cesty po Evropě, ze kterých si vedli pečlivé deníky, které oba nechali otisknout i v časopisech.

1911   Začal se zajímat o divadelní představení židovského spolku, kde navázal přátelství s mladým hercem Jizchakem Löwym.

1912 Aktivně pracuje na svém prvním románu Nezvěstný („Der Verschollene“), který Max Brod později vydal pod názvem Amerika.

1912-1917         Seznámil se s Felice Bauerovou, se kterou vedl obsáhlou korespondenci. V průběhu několikaletého vztahu se s Felice dvakrát zasnoubil, ale záhy své zasnoubení zrušil.

1914   Poprvé se pokusil odpoutat se od rodičů a zařídit si vlastní bydlení v Bílkově ulici.

1914   Seznámil se s Felicinou přítelkyní Grete Blochovou. V pozdějších letech vznikaly teorie o údajném otcovství jejího dítěte, které byly později vyvráceny.

1915 Kafkovy povídky Proměna a Ortel poprvé vydány v knihkupectví.

1917 Onemocněl plicní tuberkulózou a odjel na zdravotní dovolenou ke své sestře Ottilii do Siřemi v západních Čechách.

1918-1919 Krátký vztah s Julií Wohryzkovou, která pocházela ze skromných poměrů. Kvůli nesouhlasu otce své zasnoubení zrušil a vztah definitivně ukončil.

1920-1922         Během své zdravotní dovolené v Meranu si začal dopisovat s Milenou Jesenskou, se kterou později navázal milostný vztah.

1923   Seznámil se s Dorou Diamantovou, mladou sionistkou, která v Kafkovi oživovala přání usadit se v Palestině. Po půlročním společném bydlení v Berlíně se kvůli zhoršujícím se zdravotním potížím musel vrátit zpět do Prahy.

1924   Kafkova nemoc postoupila, nemohl již mluvit ani polykat. Zemřel 3. června v sanatoriu v Kierlingu, kde o něj do posledních dní pečovala Dora Diamantová. Dne 11. června byl pohřben na Novém židovském hřbitově na Olšanech v Praze.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.