Úno 06

Galerie SPZ

Galerie SPZ je nezávislý prostor zaměřený na prezentaci současného umění, soustředíme se na začínající umělce a etablované autory střední generace. Projekt vznikl jako společná kurátorská iniciativa Lukáše Machalického a Roberta Šalandy. Pro dramaturgii Galerie SPZ je určující experiment a umělecká konfrontace. Galerie má tři kurátorské okruhy, první se týká samostatných výstav, přičemž oslovený autor musí splnit námi danou podmínku. V současnosti jde o povinné začlenění architektonického prvku, konkrétně soklu standartních rozměrů. Pod názvem Klubovna uvádíme výstavní formát, který není primárně zaměřený na aktivity související s výtvarným uměním. Kromě jiného využíváme vlajkový stožár nad osou galerie. Každé tři měsíce vybíráme autora, který se prezentuje na velkoformátové vlajce nad vstupem. V roce 2015 jsme vydali katalog „Předbíháš, když jsi v řadě?“, který představuje průřez pětiletou činností SPZ.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.