Úno 21

GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ – LITOMYŠL

Nová zenová zahrada architekta Josefa Pleskota v Litomyšli bude útočištěm umění, kreativity a relaxace.

Na ploše 164 m² v Mariánské ulici vzniká nový projekt zenové zahrady architekta Josefa Pleskota 2Art, který po vzoru předchozího parku pro umění a relaxaci 1Art realizuje společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem a lékařem Patrikem Krpčiarem. Galerista Sklenář místo, které původně sloužilo jako zázemí pro garáže, spolu s architektem Pleskotem přetváří na geometricky řešenou zenovou zahradu a příležitostný sochařský park, navrací tak místu náležícímu k historickému návrší Litomyšle, jeho společenský účel. „Je to možné? Kde jinde by mohl být 1ar zenové zahrady než v Litomyšli. Odkud jinudy by se do ní mělo vstupovat než z Mariánské ulice. Kam jinam by se z ní mělo dojít než na Olivetskou horu… s francouzskou zahradou. To je možné! To jsou ty litomyšlské paradoxy, v tom je ta litomyšlská velikost,“ říká o projektu zenové zahrady autor architektonického řešení Josef Pleskot.Návštěvníci zenové zahrady, sestavené z kamínků a trávy, budou moci uplatnit svou kreativitu a po vzoru japonských suchých zahrad kreslit do vymezeného prostoru různé obrazce. Předlohou mohou být návodné geometrické kresby vytvořené přímo autorem architektonického řešení Josefem Pleskotem. Zahrada bude sloužit i jako sochařský park dramaturgicky navazující na přilehlou Galerii Zdeněk Sklenář.

Touto zenovou zahradou chceme symbolicky očistit Mariánskou ulici, která je v srdci Litomyšle, a zbavit místo nevkusné stávající podoby. Moc se těším na to, až bude zenová zahrada využita k odpočinku, k umění i ke každodenní radosti návštěvníků,“ říká Zdeněk Sklenář.

2Art v Mariánské ulici bude slavnostně otevřena minutu po půlnoci 17. 6. 2017.

 

A new Zen garden, designed by architect Josef Pleskot, will become a haven for art, creativity and relaxation

Occupying the space of 164m², the new project in Mariánská Street – Josef Pleskot’s 2Art Zen garden – is a continuation of the previous art and relaxation park 1 Art. It is again realized by the gallerist Zdeněk Sklenář and doctor Partik Krpčiar. The space, which originally served as a garage, is being reinvented by Sklenář and Pleskot into a geometrically designed Zen garden and occasional sculpture park, reclaiming the social function of this historical knoll of Litomyšl where it is situated.

Is it possible? Where else but in Litomyšl could there be a 1-are Zen garden.From where else to enter it, then from Mariánská street. Where else to go from it, then up to Mount Olivet…with a French garden. It is possible! These are the Litomyšlian paradoxes, and therein lays Litomyšl’s greatness,” says the architect Josef Pleskot about the Zen garden project.

Visitors of the Zen garden, which consists of pebbles and grass, will also be able to use their creativity and, taking their queue from Japanese dry landscape gardens, will be able to draw various patterns into the allotted space. These works may be modeled on instructive geometrical drawings designed by the architect, Josef Pleskot. The garden will also be used as a sculpture park whose dramaturgy will work in tandem with the neighboring Galerie Zdeněk Sklenář.

“This Zen garden aims to symbolically cleanse Mariánská Street, which is situated in the very center of Litomyšl, thus improving on the locale’s current hideous state. I am very much looking forward to seeing the Zen garden used for relaxation and art, giving simple joy to the visitors,” says Zdeněk Sklenář.

2Art in Mariánská Street will be officially and festively opened for operation one minute after midnight on June 17th, 2017.

 

GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ – LITOMYŠL

Mariánská 1097, 570 01 Litomyšl
galerie@zdeneksklenar.cz
+420 603 377 675, +420 733 558 903
pátek–neděle 10–17 hodin nebo po telefonické domluvě

 

1AR(T)

Mariánská 443, 570 01 Litomyšl
přístupný 24 hodin denně, 365 dní v roce
slavnostně otevřený v 00:01 hodin 15. 6. 2012
1art / 100 m², druhý nejmenší soukromý veřejně přístupný park světa se studánkou Václava Ciglera zasvěcený umění i odpočinku, upravený architektem Josefem Pleskotem

 

2AR(T)

Mariánská 244/2, 570 01 Litomyšl
přístupná 24 hodin denně, 365 dní v roce
slavnostně otevřena v 00:01 hodin 17. 6. 2017
zenová zahrada architekta Josefa Pleskota pro umění a relaxaci vznikla po vzoru 1art na ploše

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.