Glenn Brown – Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum připravuje na konec roku 2017 reprezentativní přehlídku maleb, soch a kreseb britského umělce Glenna Browna (* 1966). Pro jeho tvorbu je charakteristický zejména originální způsob citace ikonických děl z historie dějin umění. Na počátku těchto někdy až groteskních, ale přesto fascinujících maleb stojí většinou reprodukce apropriovaných obrazů, které jsou transformovány pomocí změny barvy, pozice a velikosti. Mohli bychom říci, že tématem Brownových děl je umělecká forma, s níž ve svých malbách polemizuje a vede tak malířský dialog napříč historií umění. Tento mimořádný zájem o formu dokládá také specifická malířská technika. Povrch obrazů klame svým provedením, na první pohled působí dojmem pastózní malby, avšak ve skutečnosti se jedná až o fotograficky plochý povrch tvořený aplikací tenkých, vířících tahů štětcem.

Výstava dosáhne zhruba padesát maleb, které budou doplněny o sochy a kresby, jež tvoří nedílnou součást Brownovy tvorby. Sochy vznikají nanášením silné vrstvy olejové barvy na podkladovou akrylovou strukturu nebo na nalezené bronzové sochy. Brownovy sochy stojí v ostrém kontrastu k jeho plochým obrazům a záměrně zdůrazňují trojrozměrnou kvalitu tahů štětce. V posledních letech se Glenn Brown věnuje také kresbě, která je obdobně koncepčně zakořeněná v předobrazech z dějin umění.

Výstava je připravována ve spolupráci s autorem a zaměřuje se na období tvorby po roce 2000. Výstava bude doprovázena katalogem s reprodukcemi všech děl a texty od předních evropských historiků umění.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.