Čvc 27

Hommage à Peter Vajda – Museum Kampa

Hommage à Peter Vajda

Museum Kampa představuje výstavu Hommage à Peter Vajda, která je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény.

Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umění 60.–80. let 20. století, podobně jako Meda Mládková, svými mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svobodně žít, tvořit a vystavovat. Sbírka Prvej slovenskej investičnej skupiny pod vedením jejího zakladatele a ředitele Petra Vajdy a kurátorky Zuzany Bartošové je slovenským ekvivalentem sbírky Musea Kampa, zaměřené na podobné časové období a zaměřené na umění české a středoevropské scény většinou spojené s neoficiální scénou. Peter Vajda se při koncipování sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny projevil nejenom jako mecenáš s citem pro umění, ale zejména reagoval na potřebu žít v kulturním a demokratickém prostředí. Právě prostřednictvím podpory umělců, kteří byli dlouhá léta mimo „oficiální“ kulturu, a zpřístupňováním jejich umění veřejnosti, chtěl takovéhoto prostředí dosáhnout.

Výstava Hommage à Peter Vajda prezentuje ťažiskovú kolekciu zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny v Bratislave, za ktorej zrodom stála inciatíva Petra Vajdu. Sú to práce umelcov, ktorí vytvárali v 70-tych a 80-tych rokoch počas tzv. normalizácie neoficiálnu slovenskú výtvarnú scénu. Tvorili v súkromí, ale slobodne. Svoje diela zverejňovali bez povolenia cenzorov mimo štátnych výstavných siení, v prírode, v alternatívnych alebo v privátnych priestoroch. Ich tvorbu temer dve desaťročia odmietali prezentovať štátne inštitúcie a médiá o nich mlčali, čo zapríčinilo, že pred Nežnou revolúciou (1989) už temer upadli do zabudnutia.

Veľkorysým nákupom do zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, za ktorým stál Peter Vajda, generálny riaditeľ inštitúcie a následných výstav doma i v zahraničí, sa umelci, ktorí nekolaborovali s ideológiou reálneho socializmu, stali postupne čoraz známejšími. Dnes tvorí väčšina z nich integrálny a uznávaný segment euroamerickej výtvarnej scény. Pre lepšie porozumeniu ich úsiliu predstavuje výstava aj diela maliarov a sochárov, významných umeleckých osobností československých liberálnych šesťdesiatych rokov.

V kolekcii zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny sú natoľko významné diela, že o ich zapožičanie do svojich výstav usilujú prestížne domáce, zahraničné i zámorské múzeá výtvarného umenia a galérie, čím jej meno ďalej rastie. Celkom na začiatku však bola predstava Petra Vajdu, aby spoločnosť, na čele ktorej stál, sa svojím charakterom podobala finančným domom s dobrým menom a kultivovanou správou v zahraničí.

Text: Zuzana Bartošová

 

  • 21. července – 30. září 2018
  • Museum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.