Jakub Tauš: TAU & SHINE vol.II – Galerie Prám

Jakub Tauš: TAU & SHINE vol.II

Srdečně Vás zveme na výstavu Jakuba Tauše v Galerii PRÁM / We cordially invite you to the exhibition of Jakub Tauš in PRÁM Gallery

Jakub Tauš je absolventem ateliéru sochařství na UMPRUM a posledních 5 let se zabývá převážně tvorbou světelných objektů a instalací na pomezí volného a užitého umění. Principiálně jde o přetváření starých československých designů lustrů a lamp v objekty sochařského charakteru a tím o proměnu v kontextu a „uvádění věcí do pořádku“.

Tvoří většinou z oceli a dalších kovů, elektrických komponentů, ale pracuje i s materiály jako je silikonová pryž a také s objekty denní potřeby. Část jeho předešlé tvorby staví na mutaci symbolů, která je jeho způsobem kritikou společnosti.

Jakub Tauš is a graduate of the sculpture studio at UMPRUM and for the past 5 years he has been working mainly on the creation of light objects and installations on the border of fine and applied art. The main thing is the transformation of old Czechoslovak designs of chandeliers and lamps into objects of sculptural character and thus of transformation in context and “putting things in order”.

He usually works with steel and other metals, electrical components, but also works with materials such as silicone rubber or articles of daily use. Part of his earlier work is built on the mutation of symbols, which is a critique of society in his own way.

 

  • vernisáž / opening: 4. 9. 2018 v 19:00
  • výstava: 5. 9. – 18. 9. 2018
  • Galerie Prám, Čerpadlová 536/4b, 190 00 Praha 9
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.