Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca – GHMP

Výstava představí jednu z nejpozoruhodnějších osobností českého sochařství 20. století. Horejc vytvořil dílo, které má své nezaměnitelné místo na české výtvarné scéně, zůstalo však solitérním, uzavřeným vlastním názorem, bez následovníků. Již mezi svými vrstevníky byl oceňován pro svoji všestrannost, jíž dokázal podnětně zasáhnout nejen do oblasti sochařství, ale také dalších oborů – užitého umění a architektury. Zvláštní, standardními kategoriemi těžko uchopitelný styl Horejcovy práce přispěl k faktu, že jeho dílo nebylo v posledních desetiletích systematicky zpracováváno ani vystavováno.

Významnější monografické výstavy této zajímavé osobnosti českého sochařství se konaly v 70. letech minulého století, jejich iniciátory a pořadateli bylo Uměleckoprůmyslové museum v Praze (1971) a Galerie hl. m. Prahy (1976/77). Dnes pracovníci obou těchto institucí spojili své síly, aby připravili jeho novou výstavu, svou komplexností první svého druhu. Rok jejího zahájení, 2016, je jubilejní dvojím výročím: uplyne 130 let od Horejcova narození (*1886) a zároveň 40 let od poslední umělcovy samostatné výstavy v Galerii hl. m. Prahy na Staroměstské radnici (1976).

 

vstupné
plné: 120 Kč

snížené: 60 Kč

 

  • 28. 9. 2016 – 29. 1. 2017; út-ne 10.00–20.00
  • Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
  • Autorka výstavy: Olga Malá; Výběr děl: Eva Neumannová, Martina Lehmannová
  • Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem, v Praze
  • Pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové
  • Více o výstavě zde

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.