Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018 – Novoměstská radnice

Jazzový most 2018 / Jazz Bridge 2018

Letos se koná již 15. ročník hudebního festivalu „Jazzový Most” z Prahy do EU 2018 a jeden z koncertů proběhne opět i na nádvoří Novoměstské radnice dne 29. 7. 2018.

„Jazzový Most“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal půlnoční koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí.

Význam a cíl tohoto Jazz festivalu v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a tak to bude i v roce 2018, v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a politického života z mnoha zemí. Bude také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy a ostatních měst ČR ve spojené Evropě.

Předmětem festivalu je konání jazzových koncertů v několika městech. Monumentální „jazzový most“ 2018 bude stavěn z Prahy 2 do EU. Kulturně tradiční „Novoměstská radnice“, která leží přímo ve středu města, je důstojné místo pro Prahu.

Mostů bylo již v minulosti postaveno velmi mnoho, ale tento „Jazzový most” je jistě ojedinělý.

Přínosem je také podpořit tento hudební žánr, který je historickým důkazem vývoje hudby XX. století a pomoci postavit tento žánr na úroveň klasické hudby, je dalším cílem tohoto projektu. Spolupráce na umělecky velmi zajímavých jazzových big-bandových projektech, zúčastněných zemí, je dalším cílem „jazzového mostu“ 2018.

 

  •  29. 7. 2018 od 19:30
  • vstupné: 150 Kč / rezervace vstupenek: rudimazac@web.de / vstupenky budou k zakoupení na místě před koncertem
    Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.