Čvn 20

Joanne Pang: CLOSE BY – Studio Prám

Joanne Pang: CLOSE BY

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy singapurské rezidentky Joanne Pang: CLOSE BY / We cordially invite you to the opening of the exhibition of our singaporean resident Joanne Pang: CLOSE BY

„Na výstavě Close By vystavuji díla, která vznikla během mé rezidence ve studiu Prám. Inspiruji se setkáním mezi člověkem a prostředím a pro tento rezidenční pobyt zejména tím, jak je přítomnost vytvářena nepřítomností. Například, jak mé tělo reaguje na suché klima v Praze, nebo liminální stav opuštěného městského prostoru a jazyka jako strukturního rozdílu mezi lidmi. Používám malbu jako prostředek vysvětlení vztahu mezi tělem, místem a významem. Hledám strukturu v rámci proudu a naopak. V tomto procesu si pohrávám s pohybem, náhodou a povrchem, abych vytvořila intuitivní dialog mezi energií a blízkostí. Skrze působení inkoustu, akrylové barvy, grafitu a vosku, zkoumám sjednocování pohybu a nehybnosti, suchého a mokrého a vytvářím hmatovou stopu na předem obarvené látce. Síla je zhmotněna skrze různá gesta využitím linie a formy. Následně se obraz stává branou, do které můžete vstoupit, nebo jí odejít, přemístit nebo přesunout něco, nebo sebe samého.“

Joanne Pang (1986) je umělkyně a grafická designérka žijící v Singapuru. Zajímá se o vztah mezi tělem, pamětí a strukturou. Klade si otázky v rámci vztahu mezi člověkem a přírodou – hledání rozporu ve vzpomínání, poetikou věcí ve srovnání s významností času. Studovala na The School of Arts, Design and Media v Nanyang Technological Univesity v Singapuru a také v Kodani na The Royal Danish Art Academy.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Close By presents various visual prepositions as part of the residency stay in Studio Pram. I am inspired by encounters between man and environment and for this residency, how presence is created through absence. For instance, how my body reacts to the dry climate in Prague, the liminal state of an abandon urban site and language as textural disparities amongst people. I explore painting as a means to translate the relationship between body, site and materiality. I look for structure within flow and vice versa. In the process, I negotiate with motion, chance and surface to create an intuitive dialogue between energy and proximity. Through the interaction of ink, acrylic, graphite and wax, I explore the convergence between movement and stillness, dry and wet, as I create haptic durations on pre-coloured fabric. Force is materialised through different gestures of mediating line and form. Subsequently, the image becomes like a portal to enter or depart, displace or locate something or oneself.

Joanne Pang (b. 1986) is an artist and design lecturer based in Singapore. Her research explores relationships between body, memory and structure. She questions the relationship between man and nature—looking into the dialectics of memory, the poetics of things and being versus the materiality of time. She graduated with a Bachelor degree in Visual Communication at The School of Arts, Design and Media in Nanyang Technological University in Singapore and a Masters of Fine Art at The Royal Danish Art Academy, in Copenhagen, Denmark.

 

  • vernisáž: 27. 6. 2018 v 19:00 | výstava 28. 6. – 29. 6. 2018
  • opening: 27. 6. 2018 from 7 p.m. | exhibition: 28. 6. – 29. 6. 2018
  • Studio PRÁM, Čerpadlová 536/4b, 190 00 Praha – Vysočany
  • Více o výstavě zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.