Říj 23

Josef Achrer – NO DATA / Galerie Zdeněk Sklenář – Salvátorská

JOSEF ACHRER – NO DATA

„NO DATA“ je poslední dohledatelná informace. Ohraničuje obrovský datový prostor a je velmi pravděpodobné, že se s ní většina z nás už nikdy nesetká. Nevím přesně proč, ale mám naléhavou potřebu to heslo psát přes obrazy, přes romantické krajiny, rýt to do desky svého pracovního stolu.

Josef Achrer, 3. 9. 2 0 1 7

 

Výstava NO DATA je intimní ukázkou současné monumentální malby.

Tichý, soustředěný je malíř Josef Achrer (nar. 1982). Jeho manifest Dataismus a infomanická společnost probouzí diskusi. Varuje před dramatickým zneužíváním elektronických dat, před neschopností vyrovnávat se s jejich záplavou. V malbě se vymezuje vůči jejich užívání. Rozsáhlé výstavní aktivity od října 2016 na území Číny (Today Art Museum v Pekingu, Baijia Lake Museum Nanjing, L Art Gallery v Chengdu a jiné), přednáška na prestižní pekingské univerzitě CAFA, dva rezidenční pobyty v Ateliéru – Galerie Zdeněk Sklenář – CCC Peking, završil letošní výstavou Prague Power Boost – Kintera / Achrer / Číhal v Ludwig Museu v německém Koblenci. A k tomu tři ceněné katalogy, z nichž “RGB3D / 01 / DATA / 240×169,5MM / 2015 /16“ a manifest “Dataismus a infomanická společnost” se v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2016 staly nejkrásnějšími katalogy roku.

 

 

JOSEF ACHRER – NO DATA

“NO DATA” is the last traceable information. It contains a huge data space and it is very likely that most of us will never see it again. I do not know exactly why, but I have an urge to write this code over pictures, over romantic landscapes, tacking it onto the surface of my desk.

Josef Achrer , 3 September 2 0 1 7

 

The NO DATA exhibition is an intimate example of contemporary monumental painting.

The silent, concentrated painter Josef Achrer (born in 1982). His manifest of Dataism and the Infomanic Society awakens the discussion. It warns against the dramatic abuse of electronic data, from an inability to cope with its floods. In painting, he defines it in relation to its use. From October 2016 we can see extensive exhibition activities in China (Today Art Museum in Beijing,Baijia Lake Museum Nanjing, L Art Gallery in Chengdu and others), a lecture at the prestigious CAFA University of Beijing, two residential stays at the Studio – Galerie Zdeněk Sklenář – CCC Beijing, culminating with this year’s Prague Power Boost – Kintera / Achrer/ Číhal exhibition at the Ludwig Museum in Koblenz, Germany. Last but not least, three valuable catalogs, of which “RGB3D / 01 / DATA / 240×169,5MM / 2015 /16“ and “The Manifesto of Dataism and the Infomanic Society” won the most beautiful catalogue award in the Most Beautiful Czech Book of 2016.

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.