Josip Plečnik a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – UMPRUM

Plečnikův rok – 145 let od jeho narození a 60 let od jeho úmrtí. Toto významné jubileum si připomíná i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Josip Plečnik, vynikající slovinský architekt, který působil také v České republice, hrál v minulosti na této škole významnou roli.
UMPRUM pro toto významné výročí připravila 11. května ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze slavnostní večer spojený s pásmem přednášek a prohlídkou kostela.
„Josip Plečnik nejen, že se zapsal v dějinách české architektury jako významný architekt úprav Pražského hradu, ale také jako pedagog na naší škole. Od roku 1910 do 1921 zde působil jako profesor architektury a významně ovlivnil soudobou generaci mladých architektů“ vysvětlil rektor prof. Jindřich Smetana, proč UMPRUM iniciovala tento slavnostní večer.
Návštěvníci se mohou těšit na přednášku o významu a historických souvislostech projektu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně prof. Jindřicha Vybírala z UMPRUM. S e současným provozem a dalšími funkcemi kostela je seznámí farář Dr. Jan Houkal. Liturgickým předmětům navrženým Josipem Plečnikem bude věnována přednáška předního slovinského teoretika umění Dr. Dajmjana Prelovšeka. Prezentace budou doprovázeny projekcí.
V rámci programu bude návštěvníkům umožněna prohlídka krypty kostela.
Akce je volně přístupná veřejnosti.

  • 11. května od 19.30 hodin
  • Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady
  • Více informací zde

Program večera
• uvítání a úvodní slovo – farář Dr. Jan Houkal, rektor UMPRUM prof. Jindřich Smetana a velvyslanec Slovinské republiky v ČR, J. E. Leon Marc.

• přednáška – Význam a historické souvislosti projektu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně – prof. Jindřich Vybíral (UMPRUM)

• pohled na liturgii a další funkce kostela z hlediska současného uživatele – Dr. Jan Houkal, farář (Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně)

• přednáška – Liturgické předměty navržené Josipem Plečnikem – Dr. Damjan Prelovšek

Akce je pořádána ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.