Úno 14

Karel Malich 92 – energie světlo kosmické – Galerie Zdeněk Sklenář

Grafické dílo Karla Malicha z let 1993–2015.

V roce 1993 Karel Malich po 22leté odmlce vytvořil dvě grafická díla technikou serigrafie a navázal tak na předešlé práce z konce 60. let. Po další 11leté odmlce, v roce 2004, vyslovil památnou myšlenku: „Přeji si to vidět v ploše.“ Do roku 2015 pak vzniklo 57 nových grafických listů, v nichž Energie Světlo Kosmické se prostřednictvím barvy proměnilo v obraz. Výstava představuje poprvé v úplnosti soubor originálů z tohoto období.

 

Energy Cosmic Light

In 1993 after a 22 year long pause Karel Malich created two graphic art works using the technique of screen-printing following up on his works which he started at the end of the 60s. After another eleven year pause, in 2004 he uttered a memorable thought: “I want to see it on surface”. By 2015 he had created 57 new graphic lists, in which Energy, Cosmic Light have turned into an art piece through colors. Our Prague exhibition presents for the first time the complete set originals from this period.

 

  • Pro velký zájem výstava prodloužena do 25. 2. 2017
  • Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1
  • Více o výstavě zde

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.