Kateřina Adamcová: přednáška o restaurování zámeckého barokního schodiště – GHMP

Monumentální schodiště propojující hlavní sál trojského zámku s přilehlou zahradou, představuje jedno z nejzajímavějších děl českého baroka. Na vzniku tohoto ojedinělého skvostu se totiž podíleli ti nejvýznamnější umělci dané doby – architekt působící ve službách tehdejšího pražského arcibiskupa, Jean Baptiste Mathey, a dvorní sochař drážďanského kurfiřta, Johann Georg Heermann.

V roce 2016 byl proveden zevrubný restaurátorský průzkum, jehož úkolem bylo především podrobně zmapovat stávající stav schodiště. Kromě vizuálního průzkumu a chemicko-technologických analýz, zaměřených na stanovení vlastností použitých materiálů, rozsahu a charakteru jednotlivých typů poškození, se restaurátorský průzkum zaměřil také na nalezení dokladů o předchozích opravách a úpravách schodiště. Dalším hlavním cílem průzkumu bylo totiž také určit míru autenticity tohoto díla a popsat jeho proměny v čase.

Předmětem přednášky, která se uskuteční přímo na místě, budou právě poznatky získané v průběhu uvedeného restaurátorského průzkumu.

  • 17. 6. 2017, od 10:00
  • Zámek Troja
  • vstupné: zdarma
  • přednáší: Kateřina Adamcová, teoretička barokní architektury a plastiky
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.