Komentovaná procházka po Karlově mostě – GHMP

Komentovaná procházka po Karlově mostě

V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší bude realizována komentovaná procházka po Karlově mostě. Procházku začneme před Staroměstskou mosteckou věží, kde si představíme její uměleckou výzdobu. Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém si prohlédneme jeho bohatou sochařskou galerii. Vedle seznámení s autory plastik bude pozornost věnována ikonografickému zobrazení světců. Na závěr se seznámíme s reliéfem z Juditina mostu, který patří mezi nejvýznamnější památky českého románského sochařství.

 

  • 14. 7. 2018 od 8:30
  • vstupné: 20 Kč / rezervace nutná
  • kontakt: Tereza Kučerová; +420 774 454 089; tereza.zbor@gmail.com
  • provádí: Tereza Kučerová
  • sraz: před Staroměstskou mosteckou věží
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.