Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to je lehké – DOX

Komentovaná prohlídka výstavy Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná s kurátorkou Marianou Serranovou.

Vystavená díla pocházejí z Prahy a Manchesteru. Jsou to subjektivní sdělení jedinečných postřehů a objevů, která vyjadřují individuální přístupy a myšlení. Nevyhnutelně byl jejich vznik ovlivněn zvláštnostmi života, kultury a uměleckých tradic těchto dvou měst a toto snad také ovlivní jejich setkání zde. Zároveň však lze tuto konfrontaci autorů z dvou různých kulturních prostředí chápat jako svého druhu vystoupení nastupující umělecké generace, která si klade nové otázky novým způsobem a která hledá po svém v tradičních i nových postupech a formách umělecké tvorby výrazové prostředky pro nové souvislosti a interpretace.

 

  • 9. 9. 2018, 16:00 – 17:00
  • Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
  • vstup: dospělí 60 Kč  / snížené 40 Kč / zdarma pro členy klubu přátel DOX
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.