Komentované prohlídky Novoměstské radnice

Prohlídky s poutavým výkladem odkryjí návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV. Budou moci nahlédnout i do prostor, které nejsou veřejnosti pravidelně přístupné.

Každá prohlídka bude probíhat hodinu. Bude se konat v pondělí dopoledne a odpoledne pro 5 – 20 účastníků v předem plánovaných termínech:
DOPOLEDNÍ PROHLÍDKA: 10:00 – 11:00 h
ODPOLEDNÍ PROHLÍDKA: 16:30 – 17:30 h

 

  • TERMÍNY PROHLÍDEK:

 

ZÁŘÍ: 4. 9. a 25. 9.  od 10:00 / odpolední prohlídky zrušeny

ŘÍJEN: 9. 10. od 10:00 a 23. 10. 2017 od 16:30

PROSINEC: 4. 12. / 10:00

 

Změna termínů vyhrazena – některé prohlídky mohou být z technických důvodů zrušeny – vždy se předem informujte na http://www.nrpraha.cz/program/761/komentovane-prohlidky-novomestske-radnice/

 

  • NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT:

Závaznou rezervaci prohlídky pro veřejnost je nutno provést NEJMÉNĚ 3 pracovní dny předem /t. j. do úterý před prohlídkou/ na e-mail. adresu pí Baďurové badurova@nrpraha.cz a vyčkat na její potvrzení. Pokud se na prohlídku přihlásí méně, než 5 osob, konat se nebude. Zájemci, kteří se dostaví na prohlídku bez rezervace, nebudou mít zajištěno, že prohlídka proběhne.

Do objednávky nutno uvést tyto údaje: jméno, kontakt (e-mail + telefon), počet osob, termín a čas

 

  • VSTUPNÉ:
    jednotné 100 Kč / prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let bez poplatku
    VSTUPNÉ se platí na místě před prohlídkou. Prosíme všechny účastníky, aby si připravili předem hotovost v přesné částce. Děkujeme.

Sraz bude na nádvoří u kašny (vstup do nádvoří z Vodičkovy ulice). V případě nepřízně počasí, v podloubí.

Prohlídka pro školy je možná pouze po individuální dohodě, MIMO UVEDENÉ TERMÍNY A ČASY pravidelných prohlídek pro veřejnost, min. s dvoutýdenním předstihem na adrese menhartova@nrpraha.cz .

Vstupné: 1 žák 50 Kč, doprovod bez poplatku

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.