Komentované prohlídky Novoměstské radnice

Prohlídky s poutavým výkladem odkryjí návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  Budou moci nahlédnout i do prostor, které nejsou veřejnosti pravidelně přístupné.

Každá prohlídka bude probíhat hodinu. Bude se konat v pondělí dopoledne a odpoledne pro 5 – 20 účastníků v předem plánovaných termínech:
DOPOLEDNÍ PROHLÍDKA: 10:00 – 11:00
ODPOLEDNÍ PROHLÍDKA: 16:30 – 17:30

 

TERMÍNY PROHLÍDEK:

LEDEN: 16. 1.

ÚNOR: 13. 2.

BŘEZEN: 13. 3.

DUBEN: 3. 4. a 10. 4.

KVĚTEN: 1. 5. a 15. 5.

ČERVEN: 12. 6. a 26. 6.

ČERVENEC: 10. 7. a 24. 7.

SRPEN: 7. 8. a 21. 8.

ZÁŘÍ: 4. 9. a 25. 9.

ŘÍJEN: 9. 10. a 23. 10.

PROSINEC: 4. 12.

 

Změna termínů vyhrazena.

  • NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT:

Závaznou rezervaci prohlídky pro veřejnost je nutno provést  NEJMÉNĚ 3 pracovní dny předem /t. j. do úterý před prohlídkou/ na e-mail. adresu pí Baďurové badurova@nrpraha.cz a vyčkat na její potvrzení. Pokud se na prohlídku přihlásí méně, než 5 osob, konat se nebude. Zájemci, kteří se dostaví na prohlídku bez rezervace, nebudou mít zajištěno, že prohlídka proběhne.

Do objednávky nutno uvést tyto údaje: jméno, kontakt (e-mail + telefon), počet osob, termín a čas

 

  • VSTUPNÉ:
    jednotné 100 Kč / prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let bez poplatku
  • VSTUPNÉ se platí na místě před prohlídkou. Prosíme všechny účastníky, aby si připravili předem hotovost v přesné částce. Děkujeme.
  • Sraz bude na nádvoří u kašny (vstup do nádvoří z Vodičkovy ulice). V případě nepřízně počasí, v podloubí.
  • Prohlídka pro školy je možná pouze po individuální dohodě, MIMO UVEDENÉ TERMÍNY A ČASY pravidelných prohlídek pro veřejnost, min. s dvoutýdenním předstihem na adrese menhartova@nrpraha.cz .
  • Vstupné:  1 žák 50 Kč, doprovod bez poplatku
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.