Led 05

Komunikační prostor Školská 28

Program Komunikačního prostoru Školská 28 se orientuje především na mezinárodní kulturní dialog vytvářený prostřednictvím víceoborových uměleckých a vzdělávacích aktivit. V následujících letech bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční spolupráce a rozšířit působnost prostoru o další kontinenty. V současné době je program zaměřen zejména na evropské umělce. Díky výhodné pozici v samém středu Evropy chceme z Komunikačního prostoru Školská 28 učinit průsečík východu a západu a vytvořit tak v Praze významné středisko umění zaměřené na kulturní dialog. V prvním období bude dramaturgie zaměřena na Dálný východ, zejména na Čínu-Tibet, a na Indii. Tyto aktivity budou ve Školské probíhat pod hlavičkou dlouhodobého projektu Linhartovy nadace Tibet Open House.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.