KONCERT / KONZERT NASOM: Michael Krenn – Rakouské kulturní fórum

KONCERT / KONZERT

NASOM: Michael Krenn

  • 16. 2., 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18
  • Účinkují / Mitwirkende: Michael Krenn (saxofon / Saxophone) & Eugenia Radoslava (klavír / Klavier)
  • Moderace (pouze česky) / Moderation (nur tschechisch): Lukáš Hurník
  • Program / Programm: Franck, E. Schulhoff, O. Strobl, F. Kreisler

 

Cesar Franck: Sonate für Violine und Klavier – A dur (Bearbeitung für Altsaxofon und Klavier)

Erwin Schulhoff: Hot Sonate

Otto Strobl: Zwei Poems

Fritz Kreisler: Liebesfreud und Liebesleid

 

Saxofonista Michael Krenn patří k nejvýznamnějším klasickým rakouským saxofonistům. Jeho Mobilis-Saxophonquartett byl zařazen do podpůrného programu NASOM na období 2016/17. Společně s vídeňskou pianistkou Eugenií Radoslavou založil v roce 2013 Duo Krenn – Radoslava. V nezvyklé kombinaci nástrojů – saxofon a klavír – uvádějí transkripce a původní skladby, které jsou zdrojem mnohých zvukových překvapení. V roce 2014 vyšlo u firmy Classitone jejich debutové CD, které rozhlasová stanice Radio Stephansdom prezentovala jako „CD dne“. Kromě mezinárodních koncertních aktivit se oba věnují také pedagogické činnosti.

 

Michael Krenn (*1986) se narodil v Kittsee (Burgenland). Studoval na hudební univerzitě ve Vídni obor jazzový saxofon a na soukromé univerzitě Konservatorium Wien Privatuniversität u Larse Mlekusche klasický saxofon. Byl členem renomovaných hudebních těles jako Klangforum Wien nebo Österreichisches Ensemble für Neue Musik a zakladatelem souboru Mobilis-Saxophonquartetts. Kromě koncertů v Evropě, Indii a v Japonsku je i laureátem mnoha domácích a zahraničních soutěží. Jeho CD nahrávky vydává prestižní label Gramola Vienna. Od roku 2015 pracuje jako asistent v saxofonové třídě profesora Mlekusche na vídeňské soukromé hudební univerzitě.

 

Eugenia Radoslava poprvé sólově vystupovala už v 10 letech a o rok později koncertovala s orchestrem. Je laureátkou četných rakouských i mezinárodních soutěží a jako sólistka či komorní hráčka vystupovala mimo jiné v Rakousku, Bulharsku, Česku, Německu, Itálii, Maďarsku, Tunisku, Izraeli a na Ukrajině. Zastupuje Rakousko v mezinárodní pedagogické organizaci „Arts & Education in the 21st Century“ a organizuje koncerty a fóra. Škála jejích aktivit zahrnuje rovněž CD nahrávky, účinkování v rozhlase a v televizi a premiérování kompozic soudobých skladatelů.

 

New Austrian Sound of Music (NASOM) je dlouhodobý podpůrný program rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA) určený mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby, jazzu, world music, soudobé hudby a popu, který prezentuje mladou rakouskou hudební tvorbu v celé její rozmanitosti. Zařazení do programu provádí komise složená z hudebních expertů ve spolupráci s Rakouským hudebním informačním centrem mica (Austrian Music Information Centre) a hudebními vysokými školami. V rámci stejnojmenné koncertní řady představí RKF českému publiku některé z těchto nadějných hudebních talentů.

 

Lukáš Hurník (*1967, Praha)

český skladatel, hudební publicista, moderátor, sbormistr a spisovatel.

 

Der Saxophonist Michael Krenn zählt zu den bedeutenden klassischen Saxophonisten Österreichs. Mit seinem Mobilis-Saxophonquartett wurde er für das Biennium 2016/17 in das Nachwuchsförderprogramm NASOM aufgenommen. Gemeinsam mit der Wiener Pianistin Eugenia Radoslava gründete er 2013 das Duo Krenn – Radoslava. In einer raren Instrumentenkombination –

Saxofon und Klavier –

spielen sie Transkriptionen und Originalkompositionen, die für klangliche Überraschungen sorgen. Im Jahr 2014 erschien ihre Debut-CD beim Label Classitone und wurde vom Radio Stephansdom als CD des Tages präsentiert. Neben ihrer internationalen Konzerttätigkeit sind sie auch als Musikpädagogen tätig.

 

Michael Krenn (*1986) studierte an der Musikuniversität in Wien Jazzsaxofon und am Konservatorium Wien Privatuniversität bei Lars Mlekusch klassisches Saxofon. Er spielte mit renommierten Ensembles wie dem Klangforum Wien oder dem Österreichischen Ensemble für Neue Musik und ist Gründungsmitglied des Mobilis-Saxophonquartetts. Neben Auftritten in verschiedenen europäischen Ländern, Indien und Japan ist er Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. Seine CD-Einspielungen wurden bei dem renommierten Label Gramola Vienna veröffentlicht. Seit 2015 ist er Assistent der Saxophonklasse an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien von Prof. Mlekusch.

 

Eugenia Radoslava gab im Alter von zehn Jahren ihren ersten Solo-Klavierabend und trat ein Jahr später erstmals mit einem Orchester auf. Sie ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler

Musikwettbewerbe und tritt als Solo- und Kammermusikerin u. a. in Österreich, Bulgarien, Tschechien,

Deutschland, Italien, Ukraine, Ungarn, Tunesien und Israel auf. Als österreichische Vertreterin der internationalen pädagogischen Organisation „Arts & Education in the 21st Century“ organisiert sie Konzerte und Foren. Zu ihren Aktivitäten zählen auch CD-Aufnahmen, Radio- und Fernsehauftritte, sowie Ersteinspielungen von Werken zeitgenössischer Komponisten.

 

Lukáš Hurník (*1967, Prag) tschechischer Komponist, Musikpublizist, Moderator, Chorleiter und Schriftsteller.

New Austrian Sound of Music (NASOM) ist ein langfristiges Unterstützungsprogramm des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) für junge MusikerInnen aus den Genres Klassik, Jazz, Weltmusik, Neue Musik und Pop, welches das junge österreichische Musikschaffen in seiner Vielfalt darstellt – ausgewählt von einer Jury von Musikexperten in Zusammenarbeit mit mica – music austria (Austrian Music Information Centre) und Musikuniversitäten. Im Rahmen der gleichnamigen Konzertreihe präsentiert das ÖKF Prag eine Auswahl dieser vielversprechenden Musiktalente dem tschechischen Publikum.

 

 

www.hurnik.cz/syn

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.