lektorská prohlídka Ateliéru Františka Bílka -GHMP

Komentovaná prohlídka Bílkovy vily s lektorem GHMP.

Cílem expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.

 

  • 15. 10. 2017 od 14:00
  • Bílkova vila
  • vstupné na výstavu + lektorský příplatek 20 Kč (studenti, senioři 15 Kč)
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.