Lektorská prohlídka Domu U Kamenného zvonu – GHMP

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování.
Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.