Ĺuba Bakičová, Ilja Bílek: „Bez lesku“ – Galerie Nová síň

MgA. Luba Bakičová se narodila v Ilavě na Slovensku, absolvovala Střední průmyslovou školu sklářskou v Lednickém Rovném. V současné době studuje pátým rokem v atelieru Sklo na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvůrčí potenciál má široké rozpětí a zahrnuje rozměrné grafické práce a plastiky, jejichž aktivním činitelem bývá sklo.

Doc. ak.mal. Ilja Bílek, narozený v roce 1948 v severočeském Liberci, odmaturoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, kde se seznámil se zpracováním hutního skla. Pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve Sklářském atelieru prof. Stanislava Libenského. Bezprostředně po absolutoriu se stal zaměstnancem n.p. Železnobrodské sklo, zabýval se designem hutního skla a realizacemi drobných plastik z taveného skla. Od roku 1996 vede atelier Sklo na Fakultě umění a designu University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Důvodem ke společné výstavě obou autorů je společné působení v témže atelieru jedné fakulty, vůle realizovat se tvůrčím způsobem a uplatňování skla ve svých výtvarných záměrech. Jsou i okolností, kterými se liší, oba vyrůstali v odlišném kulturně politickém prostředí, jsou příslušníky jiných generací, každý z nich si osvojil jiné výtvarné přístupy. Právě porovnání odlišných tvůrčích postupů a jejich uplatnění ve výtvarném artefaktu, je důvod objevovat je a současně nalézat body, v nichž se, napříč generacemi, potkávají.

 

  • 23.8. – 10.9. 2017
  • Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1
  • Více o výstavě zde
  • Otevřeno : denně mimo po 11-18 hod

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.