Čvn 23

Margot Pilz – Rakouské kulturní fórum

Margot Pilz (*1936) patří k průkopnicím rakouského konceptuálního umění, již její rané fotografie obsahují experimentální a performativní aspekty, projevuje se v nich vliv avantgardní kulturní scény 60. a 70. let. Výstava ze sbírek Odboru kultury města Vídně připomíná význam autorčiny performativní fotografie i její pozici v oblasti nových médií.

Umělkyně pracuje s novými technikami a materiály, reaguje na tabuizovaná témata a společenské stereotypy. Jako jedna z prvních v Rakousku začala pracovat s počítačem a hledat tak nové výrazové prostředky a metody, překročila hranice analogové fotografie. Život a dílo Margot Pilz jsou úzce spojeny, což je zřejmé z jejích konceptuálních fotografických sérií, které se zabývají mezilidskými vztahy a vycházejí z prožitků a ze životních situací umělkyně, jejich charakteristickými rysy jsou radikalismus, akcionismus a feministické pozice. Margot Pilz žije a pracuje ve Vídni.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.