Martin Krummholz: povídání o architektuře Trojského zámku s uvedením nového bedekru – GHMP

Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.

 

  • 30. 7. 2017 od 15:00
  • Zámek Troja
  • vstupné: zdarma
  • přednáší : Martin Krummholz, odborník na barokní architekturu
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.