Zář 09

Martina Walterová / ZPĚT – Galerie Prokopka

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.

Martina Walterová ( narozena 1988 ) v roce 2013 zdárně ukončila studium v ateliéru malby u Prof. Daniel Balabána na Fakultě umění Ostravské Univerzity, v roce 2010 byla na studijní stáži v Slezské Univerzitě v Katovicích. Výrazná malířská línie tvorby bývá rozšiřována o další přesahy médií kresby, koláže i prostorových objektů.

Výstava ZPĚT prezentuje malby „jakýchsi“ mentálních map odkazů zbytků vzpomínek a zážitků do nichž se autorka ve své každodennosti noří. Z pláten tryskají emoce obsažené v kontrastní barevnosti i zdůrazněné viřivou dynamickou kompozicí. Prostor obrazu bývá na některých místech vybudován do sebemenšího detailu jinde jakoby kolážovitým způsobem se vyzývavě podtrhuje plocha čistým nánosem barvy nebo kresebnou linkou. Některé výjevy mohou působit protikladně, ironicky až chaoticky, autorka tím upozorňuje na rozporuplnost pocitového vnímání. Přetváří objekty, postavy do vysněné abstrahované reality odprosťuje se tak od reality prožité a dává sobě i divákovi nadhled nutný pro vnímání okolního světa.

Autorka vystavuje svou tvorbu na samostatných i společných projektech,v minulosti patřila mezi organizátory uměleckého setkání Štkaní. Od roku 2013 se účastní jako tvůrce masek satirického průvodu Sametové Posvícení tento projekt působí na dění ve veřejném prostoru. Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy.

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.