Kvě 16

Matěj Janský: Like My Pinstagram! – UMPRUM / Galerie Nika

Matěj Janský: Like My Pinstagram!

Co vše potřebujeme vědět a co nás ovlivňuje? Je důležitější produkt nebo jeho autor? Kde je hranice mezi soukromím a self–sellingem na sociálních sítích? Projekt Matěje Janského z Ateliéru designu nábytku a interiéru na pražské UMPRUM zrcadlí fenomén zveřejňování soukromí designérů a umělců. Zaměřuje se na zpřístupňování jejich aktivit široké veřejnosti – tedy potenciálním zákazníkům – a využívání tohoto materiálu k budování a posilování vlastní značky.

Sociální sítě založené na obrazovém obsahu a možnosti prolinkování skrze hashtagy jsou ideální platformou pro architekty, umělce i designéry. Pokud jsou příspěvky opravdu autentické, mohou si získat oblibu laické veřejnosti. Profil tak může fungovat jako portfolio, které kromě fotografií z ateliéru a dílny či stylových záběrů z showroomů, stále častěji obsahuje i amatérské fotografie z rodinných setkání nebo dovolených. Kdo neukáže víc, ochuzuje vlastní značku a možná ztrácí i na důvěryhodnosti. Může dnes prodávající značka existovat bez stupňujícího se zveřejňování? Nahrazuje zveřejňování obsahu a aranžmá kvalitu samotných věcí?

Projekt Like my Pinstagram! virtuálně přenáší pozorovatele přímo mezi designéry a naopak. Živě můžete ve vestibulu metra sledovat dění v Ateliéru designu nábytku a interiéru pražské UMPRUM a nahlédnout tak na práci studentů v období klauzur. Stejně tak je sledující pod dohledem studentů. Propojení dvou světů a možnost vzájemné interakce jde na samotnou mez zpřístupňování sebe sama. Je důležitější sledující nebo sledovaný?

Matěj Janský studoval architekturu na FA ČVUT. V současnosti dokončuje magisterské studium na UMPRUM prací “městský herní mobiliář”, která reviduje účel dětských hřišť ve městě a nabízí hru široké veřejnosti.

 

  • 18. 5. – 10. 6. 2018
  • vernisáž: 17. 5. 2018 od 18:00 v Galerii NIKA a zároveň v Ateliéru designu nábytku a interiéru UMPRUM
  • Galerie NIKA, Vestibul metra B Karlovo náměstí (směr Palackého náměstí)
  • Kurátorka výstavy: Tereza Škvárová
  • Více informací zde

 

O Galerii NIKA

NIKA je studentský výstavní nonstop prostor UMPRUM, který expanduje do veřejného prostoru a usiluje tak oslovit široké publikum. Galerie nabízí studentům možnost realizovat nové, site-specific výstavní projekty i prezentovat práce již vzniklé. V roce 2018 jsou kurátorkami galerie Klára Hudáková a Tereza Škvárová.

galerienika@gmail.com
O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.