Čvc 13

Médium figura – GHMP

Výstava volně navazuje na úspěšný projekt Galerie hlavního města Prahy Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, který získal ocenění „skupinová výstava roku 2016“.

Médium: figura je kurátorským výběrem prací českých a slovenských umělců zabývajících se tématem figury v současnosti. Výstava se neomezuje pouze na klasické sochařské pojetí. V centru zájmu nyní stojí figura, médium, k němuž je možné se vztahovat prostřednictvím různých historických i osobních odkazů – od řeckého kanonického zobrazení jako východiska, přes práci s videem, filmovým pásem, fotografií až po instalaci a vyprázdnění tělesnosti.

V úvodu se návštěvníkům představuje „sen o soše“ Pavly Scerankové, sochařky, pracující s původním návrhem svého otce, akademického sochaře Petera Sceranky. Jedná se o neexistující Zakázanou sochu (2011), nerealizovaný pomník parašutistům. Na nenápadném diapozitivu je zobrazena autorka, dítě sedící na ramenou sochaře.

Umělci jako figuranti vystupují na videích v první, tmavé místnosti. Jedná se o Jiřího Kovandu, Jána Mančušku, Pavlu Scerankovou a Evu Koťátkovou, kterou zastupují školní děti. Postupně výstava přechází do prosvětlenějších místností přes dílo Romana Štětiny, který se navrací ke kanonické řecké soše Doryforos, Radka Brousila a jeho gesta a působení energie ruky na amorfní tvary, až po prezentaci Martina Kohouta, jenž objevuje třetí prostor fotografie.

Řeckého ikonického hrdinu Vozataje (2017) si vybrala za námět ke zpracování Anna Hulačová, u níž se prolíná současný jazyk digitálního tisku se sochařskými „klasickými“ postupy. Hrdinka Siri, bez určitého pohlaví, z uživatelského prostředí značky Apple oslovila Marii Tučkovou, absolventku katedry fotografie pražské Umprum. Její práce představuje upřímnou výpověď nejmladší generace o současných vztazích ve světě virtuálního prostředí internetu (You Are Looking for Love in All the Wrong Places, 2017). Starší z absolventů téže katedry Jiří Thýn je autorem inscenovaných znepokojujících fotografií „bez tváře” z cyklu Best before (2003–2004) a světelného lightboxu Hledání monumentu (2016) představeného na Manifestě 11. Lightbox jako objekt prezentuje také instalace Jána Mančušky Body of Progress (2009), dílo zakoupila předloni Galerie hlavního města Prahy do svých sbírek. Je modernistickým odkazem na filmové médium s rozpohybovanou lidskou rukou na jednotlivých políčkách pásu.

Do nitra lidského srdce (Searching for the Heart of Gold, 2017) se dostávají Johana Pošová a Barbora Fastrová, fotografky tvořící poetické autorské duo. Absolvent sochařského ateliéru Dominika Langa a Edith Jeřábkové Jan Boháč reinstaloval Dámské a pánské oddělení (2014) a vytvořil plošnou figuru ve vitrínové stěně, paralelní s průjezdem pod Colloredo-Mansfeldským palácem. V této místnosti již Langova Dívka s holubem (2015) usíná. Avšak úplným koncem výstavy je sklenička s vodou s nápisem Množství vody, které jsem dokázal udržet v ústech a dosud se nevypařila (2006), symbolický „vzkaz” od Jána Mančušky doprovozený fotografií Silly Dreams Came from the Stomach (2017) Valentýny Janů, nejmladší z umělců uzavírající výstavu Médium: figura. Výstava graduje do prosvětleného finále.

Architekta výstavy a sochaře Dominika Langa zastupují Dívky s holubem (2015) „pomáhající“ instalovat – lepit popisky, věšet fotografii… Holčičky zpřítomňují galerijní provoz a zároveň rozehrávají svůj vlastní příběh. Jejich forma je vypůjčená od Langova tatínka, sochaře Jiřího Langa (1927–1996), který zanechal stejnojmennou sochu z poloviny padesátých let minulého století opuštěnou ve svém ateliéru.

Kromě „holčiček“ prochází výstavními místnostmi také „chlapeček“ se svou matkou v rámci performance světově uznávaného umělce Romana Ondaka Teaching to Walk (2002). Žena přichází do galerie, aby zde učila svého ročního syna chodit. Tato performance se opakuje každý den a trvá 30 minut.

Výstavou se zároveň prolínají performance mladých autorů (Viktor Dedek, Roman Štětina, Marie Tučková, Barbora Fastrová + Johana Pošová), probíhající v rámci doprovodných programů.

Sandra Baborovská
„Výstava „Médium figura“ je unikátní příležitostí seznámit se s prací současných českých a slovenských umělců, kteří svým uměleckým vyjádřením nereflektují pouze „klasické“ sochařské pojetí, ale využívají celé spektrum moderních přístupů, což dodává projektu mezinárodní formát.“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

 

  • 14. 7. 2017 – 8. 10. 2017
  • Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1, 3. patro
  • út-ne 10.00–18.00
  • kurátor: Sandra Baborovská
  • Více o výstavě zde

Kurátorka výstavy: Sandra Baborovská
Architekt výstavy: Dominik Lang a Dívka s holubem
Grafické řešení: Jakub Samek, Martin Groch
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Doprovodné programy: Zuzana Pištěková
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová
Anglický překlad: Lucie Vidmar
Redakce textů: Renata Tomanová
Poděkování:

Hunt Kastner Artworks, Drdova Gallery, Polansky Gallery, Ján Mančuška Estate, Andrew Kreps Gallery, New York and Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe

Děkujeme společnosti ILWY za darování přístrojů AngelSounds monitorující tlukot srdce, díky kterým mohla vzniknout performance Heartcore koncert.

Mediální partneři:
Art & Antiques
Art for Good
ArtMap
Český rozhlas
PRAGUEEVENTSCALENDAR
Protisedi.cz
Radio 1
Místo konání: Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, Praha 1
Termín konání: 14. 7.–8. 10. 2017
Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00
Vstupné: zdarma
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz
DOPROVODNÝ PROGRAM:

Komentované prohlídky:

Komentované prohlídky se Sandrou Baborovskou a Dominikem Langem:
16. 8. 2017, 18:00
19. 9. 2017, 18:00
5. 10. 2017, 18:00

Mimořádné programy:

Viktor Dedek: Dáma v jezeře, performance
13. 7. 2017, 19:00
27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10. 2017, 16:00–18:00

Roman Štětina: recitace Homérovy Iliady ve starořečtině
13. 7. 2017, 19:00 Sylva Fischerová
16. 8. 2017, 18:00 Jakub Žytek

Barbora Fastrová & Johana Pošová: Heartcore koncert, performance
13. 7. 2017, 19:00
7. 9. 2017, 18:00–20:00
5. 10. 2017, 18:00–20:00
Marie Tučková, I Am Sad Today, performance – koncert
19. 9. 2017, 19:00
Sobotní výtvarné workshopy

so 23. 9. 2017, 13:00–18:00 Přesahy prostorové tvorby,
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
so 7. 10. 2017, 13:00–18:00 Interpretace tělesnosti,
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

V rámci výtvarných workshopů budeme z různých úhlů zkoumat potenciál prostorové tvorby a možnosti jejích přesahů směrem k dalším médiím – nová média, kresba, malba, intermediální, akční a konceptuální tvorba, ale i k dalším uměleckým oblastem – literatura, film, divadlo. Základem bude testování proměn médií – některé prostorové realizace se pokusíme vyjádřit například pohybem, expresivním gestem nebo kompozicí pomocí vlastního těla (tzv. „živé sochy“), zachytit je formou kresby nebo malby, interpretovat jejich obsah tvorbou experimentálního textu. Zaměříme se i na práci s videem. Podobně budeme postupovat i u ostatních „neprostorových“ artefaktů. Kresbou a koláží uchopíme téma tělesnosti a lidské figury, klasické sochy budeme přetvářet a zasazovat do kontextů naší současnosti.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 17. 9. 2017, 15.00–18.00 Autoportrét a kresba I.,
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 1. 10. 2017, 15.00–18.00 Autoportrét a kresba II.,
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné dílny budou zaměřeny na kresbu autoportrétu. Východiskem se stane zkoumání sebe sama, které se bude odehrávat ve formální i obsahové rovině. Interaktivní workshop bude soustředěn na médium kresby jako nástroje poznávání a přímý odraz pozorovaného subjektu. Důraz je záměrně kladen na kresbu, která především v minulosti představovala stěžejní fázi před realizací soch a prostorových objektů. V rámci dílny se účastníci seznámí se základy studia realistického portrétu.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.