MEZI TRADICÍ A SEKULARIZACÍ – ŽMP

Přednáška historičky Anny Sedláčkové se zaměří na mapování židovského triviálního školství v Českých zemích 18. a 19. století na příkladu židovských škol v Jičíně, Hořicích, Novém Bydžově, Turnově a Mladé Boleslavi. Dílčími tématy přednášky budou přechod tradičního systému židovského vzdělávání ke státem zřizovaným soukromým triviálním školám, postavení a role učitele v komunitě, běžný i nevšední den žáka židovské školy, způsoby financování škol, názory většinové společnosti na síť židovských škol a příčiny i důsledky zániku židovského triviálního školství.

 

  • 16. 10. 2017 od 18:00
  • vstup zdarma
  • Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.