Mezinárodní konference Počítáme s vodou 2017 – Novoměstská radnice

Mezinárodní konference Počítáme s vodou 2017: Hospodaření se srážkovou vodou – základní podmínka adaptace na změnu klimatu

Jak budou vypadat města v budoucnosti? Jak jejich podobu ovlivňuje hospodaření s dešťovou vodou a jak zacházení s ní rozhoduje o podobě zítřka? Spojnici mezi civilizací a vodou budeme sledovat na úrovni navrhování a plánování celých měst, ale i na úrovni komunitních projektů. Udržitelná města cíleně vytvářejí modrozelenou infrastrukturu: vznikají místa, kde voda oživuje zeleň a kde se dobře žije. Příklady z Dánska, Německa, Francie, Slovenska a ČR vám přiblíží výzvy budoucnosti a souvislost s adaptací na změnu klimatu.

 

  • Konání konference: Velký sál Novoměstské radnice / 6. 5. 2017 / 9:30 – 16:00 hod
  • Konference je přednostně zaměřena na pracovníky veřejné správy, avšak je přístupná i široké veřejnosti.
  • Účastnický poplatek: plné vstupné 1400 Kč
  • snížené vstupné 600 Kč / pro zástupce státní a veřejné správy, neziskové organizace, akademické pracovníky a studenty (prokázaní nároku na snížené vstupné bude vyžadováno u registrace)
  • Registrace
  • Prezentace v anglickém jazyce budou simultánně tlumočeny do češtiny.

 

Jak budou vypadat města v budoucnosti? Jakým směrem půjde jejich rozvoj a obstojí města výzvám spojeným s měnícími se nároky lidí a podmínkami klimatu?

„Udržitelný rozvoj měst je, a ještě více bude, možný jen tehdy, pokud se města začnou adaptovat na změnu klimatu. Podmínkou je systémové zavádění hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím koordinované aplikace modro-zelené infrastruktury.“ říká Jiří Vítek, český odborník na hospodaření s dešťovou vodou. Shrnuje tak motiv mezinárodní konference Počítáme s vodou 2017, již pořádá v úterý 16. 5. 2017 v Praze v budově Novoměstské radnice pražská organizace ČSOP Koniklec.

Konference je určena všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na utváření podoby města – od architektů přes zástupce veřejné správy po veřejnost. Přivede do Prahy odborníky, kteří představí příklady hospodaření s dešťovou vodou z Dánska, Francie, Slovenska a ČR. Na Počítáme s vodou 2017 budou společně hledat odpovědi, jak může nakládání s dešťovou vodou ovlivnit podobu měst a jejich schopnost vyrovnávat se s proměňujícími se podmínkami prostředí.

O tom, že hospodaření s vodou má souvislosti, které se dají najít i v daleké minulosti, bude mluvit egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Naopak náhled do města budoucnosti nám představí krajinný architekt Gerhard Hauber z Německa, který se podílel na vytváření tzv. modro-zelené infrastruktury v Kodani. Ateliér Dreisetl, pro nějž pracuje, prosazuje přístup, kdy ve městě dostává odpovídající prostor práce s vodou a zelení. Tak se vytváří město, které je jednak méně náročné na „údržbu“ a jednak přispívá ke kvalitě života svých obyvatel. Martin Seidl z Francie přiveze udržitelné městské odvodňovací systémy a Michal Kravčík ze Slovenska se zaměří na samotné téma adaptace na změnu klimatu. Čím by měla města v ČR s adaptací na změnu klimatu začít, na to se pokusí odpovědět Jiří Vítek, projektant v JV PROJEKT VH. Tomáš Metelka z firmy Ramboll se zaměří na to, jaká konkrétní opatření v úpravě ulic a infrastruktury jsou pro proměnu měst potřeba.  Jakub Horecký z Ministerstva životního prostředí představí českou strategii adaptace na změnu klimatu a Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí účastníkům řekne, na jaká opatření hospodaření s dešťovou vodou lze získat dotace. Sdružení Kokoza ukáže projekt komunitního uplatnění dešťové vody v péči o vnitrobloky.

Konference Počítáme s vodou se koná již třetím rokem díky podpoře Ministerstva životního prostředí, letos konkrétně Státního fondu životního prostředí ČR. Finanční podpora projektu umožňuje uspořádat v regionech semináře, které se problematikou přírodě blízkého hospodaření se srážkovými vodami zabývají s větším prostorem věnovaným české legislativě a diskuzi o podmínkách konkrétního prostředí konkrétního města. V letech 2017 a 2018 jich v rámci projektu Počítáme s vodou proběhne 10. Oblíbeným setkáním mezi odborníky a zájemci o téma je exkurzi do zahraničí, které umožňuje intenzivní debaty a inspiraci podněty z jiného prostředí – ČSOP Koniklec bude realizovat cestu za příklady dobré praxe na podzim 2017 a v květnu 2018.

Chystané i proběhlé akce, stejné jako aktuality a odborné články k tématu a podrobnější informace o konferenci a jejím programu uveřejňujeme na internetových stránkách a facebookovém profilu.

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

Autor článku: Zdeňka Kováříková

 

Řečníci:

Gerhard Hauber (Německo) – Studio Dreiseitl
Martin Seidl (Francie) – LEESU, Université Paris-Est
Michal Kravčík (Slovensko) – Ľudia a voda
Tomáš Metelka (ČR) – Ramboll
Miroslav Bárta (ČR) – Český egyptologický ústav
Jakub Horecký (ČR) – Ministerstvo životního prostředí ČR
Jakub Hrbek (ČR) – Státní fond životního prostředí ČR
Radka Pokorná (ČR) – Kokoza, o. p. s.
Jiří Vítek (ČR) – JV PROJEKT VH s. r. o.
David Stránský (ČR) – ČVUT, Asociace pro vodu (CzWA)
Kontakt: Zdeňka Kováříková, koordinátorka konference, zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.