Bře 16

Milan Lanny Hrouda „LANNY“ – Galerie Nová síň

„ Lanny“  je název… neobyčejné výstavy… a také druhé křestní jméno neobyčejného architekta, který, ač někdy civilizací znásilňován, prezentuje v Nové síni své výtvarné počiny spočívající v hledání fenoménu harmonie či kontrastu barev, atmosféry prožitku a extáze slasti. Ve svém nejnovějším souboru, na deseti velkoformátových, čtvercových deskách, neboli pastelově malovaných objektech, autor zachycuje abstraktní formou své dávné i soudobé poetické příběhy, své vize a sny nerealizovatelné v architektuře. Ve věci obsahu a formy dotčených artefaktů  lze interpretovat slova autorova  spolužáka z UMPRUM, architekta Zdeňka Deyla: O jeho dřevo-papírových kompozitech – barevných kompozicích naprosto neplatí hlášky básníka beatové generace Gary Snydera, totiž, že pro umělce

„uchopit štětec, rydlo, pero, tužku,… je jako vycenit zuby, či vystrčit dráp…“

Protože vystavované výtvory, postupným, nekonečným a tajemným vrstvením, narýsováním geometrie kresby a adjustací barev, valérů, jsou ve finále jakoby lehké, éterický jemné, až magicky snové.  Autorem definované, cítěné, poznané a prezentované fragmenty jeho ideálu krásy…

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.