Mit brennender Sorge 1937-2017 – Židovské muzeum v Praze

Mit brennender Sorge 1937-2017. Přesně před osmdesáti lety, 14. 3. 1937, vydal papež Pius XI. německy psanou encykliku Mit brennender Sorge (S palčivou starostí) namířenou proti vypjatému nacionalismu a rasismu. Pozvání k historickému bilancování o tehdejším postoji římské kurie i ostatních křesťanských církví v Německu a Československu k nacismu, rasismu a antisemitismu přijali historici Jaroslav Šebek, Rudolf Vévoda, Miloslav Szabó a Michal Frankl. Večer probíhá ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů. Vstup Volný.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.