Molotow Moloch Quartet – Galerie Školská 28

Molotow Moloch Quartet je autorská experimentální syntéza různorodých prvků jakékoli hudby, která neodporuje přísnému, leč otevřenému vkusu jeho členů. Za svůj výchozí bod považuje moderní jazz, z nějž přebírá nejen moderní stylovou estetiku, ale i jeho improvizační a zejména syntetizující charakter. Proto už z podstaty tento žánr přesahuje a rozbíhá se do mnoha jiných směrů. A tak v hudbě MMQ uslyšíme od baladických impresionistických ploch, přes syrové rockové groovy, atonální disharmonické postupy, až po exotické tóniny. Hudba MMQ se nejprve zmítá v chaosu neuchopitelných lámaných rytmů, aby z něj nečekaně vyplula něžnou melodií, jež na otřeseného posluchače zapůsobí jako okamžité sérum; líbezností však MMQ nemá ve zvyku konejšit dlouho a vzápětí hned zase libozvučnou strukturu zničí smrští drásavých akordů a celý proces se opakuje. Hudba MMQ se záměrně vzpírá jasnému žánrovému zařazení; pro milovníky akademických kategorií by ji nicméně bylo možné charakterizovat označením jazz-groove-artificial. Šimon Herrmann – sax, Vojtěch Výravský – guitar, Klára Pudláková – bass, Filip Tománek – drums.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.