Led 23

Muzeum Alfonse Muchy v Praze

12. února 1998 – tímto dnem se Praha stala sídlem prvního muzea na světě věnovaného životu a dílu proslulého představitele české secese Alfonse Muchy (1860-1939). Stálá expozice rodinné sbírky Muchových děl vznikla díky spolupráci společnosti COPA a Mucha Foundation (Muchova nadace). Muzeum Alfonse Muchy se nachází v přízemních prostorách jižního křídla nově rekonstruovaného Kaunického paláce v Panské ulici v Praze 1.

 

Rozsáhlou rekonstrukci Kaunického paláce provedla společnost COPA, která se na základě výběrového řízení hlavního města Prahy stala v červnu 1996 jediným investorem a nájemcem budovy. Mucha Foundation zastupuje zájmy vlastníka nejrozsáhlejší Muchovy rodinné sbírky na světě Mucha Trust. Cílem nadace je uchování, vystavování a popularizace děl Alfonse Muchy.

 

Na ploše 500 m2 mohou milovníci umění obdivovat unikátní sbírku děl věnovanou životu a dílu slavného českého malíře. Výstava je členěna do sedmi sekcí, dekorativní panó, pařížské plakáty, Documenst Décoratifs, české plakáty, malby, kresby a pastely a osobní předměty umělce. Některé z vystavených exponátů budou pro veřejnost k vidění vůbec poprvé. Pocházejí totiž ze soukromých prostor Muchova domu v Praze.

 

Společnost COPA si považuje za velkou čest, že v tento vzácný okamžik může po boku Mucha Foundation vzdát hold jednomu z největších umělců období secese. Otevření muzea Alfonse Muchy naplňuje odkaz mistrova díla. Myslím, že se expozice stane důstojnou součástí pražského kulturního dědictví.”

Sebastian Pawlowski, ředitel společnosti COPA

 

“Když jsme v roce 1992 zakládali Mucha Foundation, naším snem bylo jednoho dne otevřít v Praze stálou Muchovu výstavu. Ten okamžik je tady! Jsme velmi potěšeni a vděčni všem, kdo s námi spolupracovali na tomto projektu. Věříme, že tato expozice odhalí hloubku a nový rozměr Muchových uměleckých vizí a že Muchovo muzeum bude pro návštěvíky něčím objevným a překvapivým.”  

John Mucha, představitel Mucha Foundation

 

Návštěvníkům je k dispozici obchod, který nabízí upomínkové a dárkové předměty inspirované obdobím secese a tvorbou Alfonse Muchy, vyrobené v licenci vlastníka rodinné sbírky Muchových děl Mucha Trust. Otevírací doba muzea je denně od 10 do 18 hodin. Pro jednotlivce a skupiny je možné sjednat prohlídku exponátů v několika jazycích za doprovodu kvalifikovaných průvodců.

 

 

  • Muzeum Alfonse Muchy, Prostory jižního křídla Kaunického paláce, Panská 7, Praha 1
  • www.mucha.cz

 

Alfons Mucha

životopis

1860 Narozen 24. července v Ivančicích na jižní Moravě.

1879 Odchází do Vídně pracovat jako malíř divadelních dekorací.

1883 Pozván hrabětem Khuen Belassim k vytvoření dekorací zámku Emmahof

1885 Zahajuje studium na mnichovské Akademii umění, podporován hrabětem

Knuen Belassim.

1887 Odchází do Paříže studovat na Akademii Julian.

1892 Pověřen ilustrovat Scenes et épisodes de l’histoire d’Allemagne

od Charlese Seignobose.

1894 Navrhuje svůj první plakát objednaný Sarah Bernhardtovou, v roli Gismondy,

dramatu od Viktora Sardou. Tento úspěch byl důvodem k uzavření smlouvy

na 6 let s “božskou Sarah”.

1896 Je vytištěno Muchovo první dekorativní panó Čtyři roční doby.

1897 Únor: první samostatná výstava v galerii Bodiniere v Paříži, vystavováno

107 prací, následováno v květnu výstavou v Salon des Cent’s s 448 díly. Výbor

z této výstavy byl k vidění také v Topičově salonu v Praze.

1899 Přijímá pověření Rakousko-Uherské vlády k účasti na světové výstavě v Paříži

v roce 1900.

1900 Zahajuje práci na návrhu výzdoby Fouquetova klenotnictví, jednoho

z vynikajících secesních interiérů.

1902 Vychází Documents décoratifs, příručka pro umělce.

1905 Vychází jeho Figures Décoratives.

1906 Mucha odjíždí do Ameriky, kde vyučuje a současně maluje řadu portrétů.

1910 Vrací se do Prahy, aby pracoval na Slovanské epopeji.

1911 Dokončuje výzdobu Primátorského salonu pražského Obecního domu, jako

poslední velké umělecké dílo secesního stylu v Praze.

1918 Navrhuje poštovní zámky a bankovky pro nově vzniklý Československý stát.

1921 Úspěšná výstava Muchových prací v Brooklynském muzeu, New York.

1928 Kompletní cyklus Slovanská epopej je oficiálně předán českému lidu a městu

Praze.

1931 Navrhuje barevné okno pro pražskou katedrálu sv. Víta.

1939 Po vpádu Němců do Československa je Mucha mezi prvními zatčenými osobami  Gestapem. Je mu sice dovoleno vrátit se domů, ale jeho zdraví se začalo rychle zhoršovat a 14. července 1939 v Praze umírá. Mucha je pohřben na vyšehradském hřbitově.

 

Další informace:

  • Zakladatelé: Společnost COPA, s. r. o. Mucha Foundation
  • Termín otevření pro veřejnost: února 1998
  • Tématické zaměření: život a dílo světově proslulého umělce českého původu Alfonse Muchy (1860 – 1939)
  • Rozloha: 500 m2
  • Součástí muzea je obchod, který nabízí upomínkové a dárkové předměty inspirované obdobím secese a tvorbou Alfonse Muchy vyrobené v licenci vlastníka rodinné sbírky Muchových děl Mucha Trust

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.