Nájemní bydlení – debata – Galerie Jaroslava Fragnera

Přijměte pozvání na debatu na téma: Historie a specifika nájemního bydlení. Proměny podpory bydlení, role obcí a státu. Debata proběhne v pondělí 5. 6. od 18:00 v rámci doprovodného programu výstavy NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA. Výstava je do 15. 6 2017 k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera.

 

Výstava otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.

 

  • 5. 6. 2017 od 18:00
  • Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
  • vstup zdarma a bez registrace
  • Více informací zde

 

  • Účast v panelu přijali:

✔ Doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. – FA ČVUT, UNIT architekti, kurátor výstavy
✔ Mgr. Petra Kolínská – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje
✔ Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. – pedagog ČVUT, TUL
✔ Ing. arch. Petr Lešek – arch. studio Projektil
✔ prof. Ing. arch. Ladislav Lábus – FA ČVUT, arch. studio Lábus

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.