Bře 07

NApůl – GALERIE VIA ART

V projektu Napůl je prezentována malířská tvorba dvou studentek z malířského ateliéru prof. Michaela Rittsteina na AVU – Markétou Bábkovou a Kateřinou Čápovou. Galerie Via Art v posledních letech právě v konfrontaci prezentuje práce a studenty i z jiných ateliérů a škol. Jako např. ateliér kresby Jiřího Petrboka a malířského ateliéru Vladimíra Skrepla na AVU v Praze, malířského ateliéru prof. Daniela Balabána na Ostravské univerzitě. V tomto roce budou ještě představeni studenti z malířského ateliéru Jiřího Černického z VŠUP v Praze.

 

Markéta Bábková /naroz. 1993/ se ve své tvorbě především zajímá o mapování vzájemných vztahů mezi banálními předměty a zachycení prostoru, ve kterém se každý den pohybuje. Je pro ni podstatné vystihnout charakteristickou atmosféru daného místa, která vytváří specifické prostředí pro odehrávající se děj. Prostřednictvím nadsazené barevnosti, změny měřítka nebo vyjmutím různých částí prvků na obraze si tvoří deník, kterým reaguje na různé situace.

 

Kateřina Čápová /nar.1992/ se ve své práci zaměřuje na zachycení odlišných vlastností jednotlivých materiálů a vztahem mezi předmětem a barevnou plochou. Vlivem zahraniční studijní stáže se začala zabývat účinkem přítomnosti člověka v krajině a interiéru. V současné době se snažím své zkušenosti s materiálem a krajinou propojit.

 

Jednou z důležitých charakteristik nejmladší umělecké generace je jejich hledání současného výrazu, pocitů nezávislého sdělení, experimentu, osobitosti a konfrontačního názorového vymezení.

 

 

 

 

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.