Čvn 08

Naskle, balíme! – UMPRUM

Naskle, balíme!

Výstava Naskle, balíme! představuje diplomové práce studentů Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Zavěšené poloprůsvitné materiály, zpravidla užívané k balení skla před transportem, se v případě výstavy stávají architektonickým prvkem instalace. Prostorové členění přináší možnost nerušeného vnímání jednotlivých děl a v závěru výstavy umožňuje nahlédnout všechny práce zároveň.

Rozmanitost vystavených děl a tvůrčích přístupů odráží jak charakter skla, které nabízí nepřeberné možnosti zpracování, tak současně zpřítomňuje prostředí samotného ateliéru, který pod vedením Ronyho Plesla a za asistence Kláry Horáčkové propojuje řemeslný um, osobité výtvarné vyjádření a design. Vystaveným pracím je tak společné překračování oborových hranic, ať už se jedná o konceptuální instalaci skleněných desek Jany Němcové, neonové kříže Davida Černého, vizuální poezii odlesků svítidel Michaely Doležalové, či povrchově rozostřené vázy Sebastiana Kitzbergera.

Svou koncepcí výstava navazuje na předchozí instalaci klauzurních a semestrálních prací studentů Ateliéru skla, přičemž vybrané realizace budou představeny na podzim letošního roku u příležitosti ateliérové přehlídky v Londýně. Výstava diplomových prací tak představuje nejen fyzické, ale i pomyslné ohlédnutí se za společným působením v jednom ateliéru a uzavírá etapu studia na vysoké škole. Tak tedy naskle a brzy na viděnou!

 

  • 16. 6. –14. 7. 2018
  • vernisáž: 15. 6. od 19:00
  • Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
  • Více o výstavě zde

 

 

Vystavující: David Černý, Michaela Doležalová, Sebastian Kitzberger, Jana Němcová
Kurátoři výstavy: Alena Štěrbová, Kamila Huptychová, Nikol Vlčková
Architektura výstavy: Eduard Seibert
Grafický design: Luciana Kvapilová, Matej Vojtuš
Fotografie: Lenka Glisníková
Produkce: Alena Štěrbová, Šárka Váňová
Překlady: Tereza Bartošková

 

VYSTAVUJÍCÍ

David Černý
Diplomová práce Neonový démon tematizuje historii, technologii a užití neonových výbojek. David se zaobírá rozličnými aspekty neonů, které byly v minulosti používány v reklamním průmyslu, ale také sloužily jako formální nosiče uměleckého vyjádření. Práce akcentuje jedinečnost technologie neonů, jakožto matérie autonomního světelného objektu vyvázaného z prostředí reklamy. Stěžejním momentem objektů se stává jejich střed ve tvaru skleněné koule, jíž neony procházejí. V Davidově tvorbě dlouhodobě zaujímá klíčovou pozici jednoduché tvarosloví s propracovanými a nevšedními detaily.

Michaela Doležalová
Ve své diplomové práci Senseware Michaela představuje hutně tvarovaná ambientní svítidla. Soubor stojacích lamp s variabilními světelnými režimy a intenzitami záření vychází cirkadiánních rytmů lidského organismu, které jsou mnohdy narušovány umělým modrým osvětlením. Organický povrch skleněných svítidel vytváří subtilní hru světla, stínů a odlesků, čímž se proměňuje atmosféra i samotné prostředí. Michaela tvoří pod vlastní značkou Goddess Light a soustavně se věnuje designu svítidel, skrze něž vytváří rozmanitá intimní prostředí.

Sebastian Kitzberger
Cílem ucelené kolekce váz Crust je reinterpretace umělecko-řemeslné tradice hutně tvarovaných skleněných váz. Podstatná je především rehabilitace tvarosloví a inovace klasických dřevěných forem. Do konečného výsledku se tak propisuje jak formální dokonalost skleněných váz, tak autorské motivy a přírodní struktury samotných dřevěných forem. Sebastian se věnuje designu i volné tvorbě, přičemž mnohdy experimentuje a formálně i obsahově reinterpretuje sklářskou tradici.

Jana Němcová
Klíčovým tématem diplomové práce Chiméra je intepretace subjektivního vnímání barev. Do Janiny instalace se propisuje kombinace sklářských technologií i materiálů, přičemž vrstvením dílčích barevných desek a objektů tematizuje barevné spektrum i možnosti jeho vnímání. Ústřední úlohu zaujímá barva, vjem stejně tak všeobecně známý a často popisovaný, jako subjektivní, smyslový a těžko uchopitelný. Jana ve své tvorbě vychází z inspirace přírodními jevy, které tvůrčím způsobem převádí do skla či jiných materiálů.

O Ateliéru skla
Ateliér skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je vedený prof. Ronym Pleslem a asistentkou Klárou Horáčkovou. Navazuje na nejlepší tradice, které byly budovány pod vedením předních českých sklářů, profesorů. – Kaplického, Libenského a Kopeckého. Důraz klade na řemeslné zpracování a práci s materiálem, ale zároveň vnáší nové přístupy, které balancují mezi designem a volným uměním.

 

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.