Negativ – pozitiv – newprint! / workshop s Vlado Bohdanem / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin – GHMP

Negativ – pozitiv – newprint! / workshop s Vlado Bohdanem / k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin

V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, se kromě originálních pozitivů často nachází i velké množství negativů. Jak vystavovat či publikovat fotografické obrazy, které se dochovaly jen na negativech? Jak postupovat při zhotovování tzv. newprintů, novodobých tisků z originálních negativů? Workshop se zaměří na různé aspekty této aktuální problematiky, a to v praktické rovině (ukázka výroby newprintů ve fotokomoře), tak v rovině teoretické (moderovaná diskuse).

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.

Následuje moderovaná diskuse v Domě fotografie:

V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, se kromě originálních pozitivů často nachází i velké množství negativů. Jak vystavovat či publikovat fotografické obrazy, které se dochovaly jen na negativech? Jak postupovat při zhotovování tzv. newprintů, novodobých tisků z originálních negativů? Workshop se zaměří na různé aspekty této aktuální problematiky, a to jak v praktické rovině (ukázka výroby newprintů ve fotokomoře), tak v rovině teoretické (moderovaná diskuze).

 

diskutující: Katarína Mašterová – historička umění / Hana Buddeus – historička umění / Vlado Bohdan – fotograf /
Jan Douša – fotograf / Jaroslav Beneš – fotograf /Jiří Pátek – kurátor

 

  • 12. 6. 2018, 10:00 a 14:00
  • Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 352/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
  • vstupné: zdarma
  • akce je rozdělena do dvou skupin / nutná předchozí registrace na: pr@ghmp.cz
  • od 18:00 následuje: moderovaná diskuse v Domě fotografie
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.