Zář 09

Ondřej Brody & Kristofer Paetau / Snoop Morenga Dog Bonaparte Not Dead – Galerie SPZ

Touto výstavou slaví umělci Ondřej Brody & Kristofer Paetau svůj „návrat“ k umění; vyprávějí v ní příběh o dalším zvláštním projektu nazvaném Snoop Morenga Dog Bonaparte Not Dead.

Brody & Paetau jsou konceptuálními umělci a přáteli, kteří dříve vytvářeli podivné, provokativní umění. Jejich umělecká strategie byla svou doslovností a přímočarostí mnohdy trapná. Kritičnost jejich děl by bylo možné charakterizovat jako „homeopatickou” ve smyslu „podobné se léčí podobným” (latinsky: Similia similibus curentur). Jejich „umělecká teorie” se zdála být založena na nepochopené a zkomolené citaci několika vět z knihy „Mein Kampf” („Můj boj”) Adolfa Hitlera: „Snaží-li se umělec bouřit vůči železné logice Moci, dostává se do konfliktu s pravidly, kterým je coby umělec dlužen za svou existenci. Jeho jednání proti Moci tak nutně vede k jeho vlastnímu pádu. Moc může být samozřejmě po jistý čas vysmívána, ale její pomsta se nakonec dostaví.”

In this exhibition the artists Ondrej Brody & Kristofer Paetau celebrate their “comeback” to Art, telling the story about another strange ‘project’ called: Snoop Morenga Dog Bonaparte Not Dead.

Brody & Paetau are ‘conceptual artists’ and friends who used to make weird, provocative art. Their artistic strategy was often embarrassing in its literacy and straightforwardness. The criticality of their works could have been described as ‘homeopathic’ in the sense of ‘let like be cured by like’ (latin: Similia similibus curentur). Their ‘art theory’ seemed to be based on a misunderstood and distorted quotation of a couple of sentences from Adolf Hitler’s ‘Mein Kampf’ (My Struggle): “When an artist tries to rebel against the iron logic of Power, he comes into conflict with principles to which he himself owes his existence as artist. And so his action against Power must lead to his own downfall. Of course, Power can be mocked for a certain time, but its’ revenge will not fail to appear.”

 

  • Vernisáž: 6. 9. od 19.00
  • Výstava: 7. 9. – 13. 10. 2017
  • Galerie SPZ, Pštrossova 8, Praha 1
  • Více informací zde
About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.