Dub 09

Open call Galerie UM 2019

OPEN CALL na výstavní projekty do Galerie UM v roce 2019

 

 

 • Kritéria pro výběr výstavního projektu:
  – řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
  – podrobný popis projektu
  – doporučení odborníků
  – způsob architektonického návrhu / instalace výstavy
  – popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
  – stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
  – předběžný rozpočet nákladů na výstavu

 

 • UMPRUM poskytuje a zajišťuje na své náklady:
  – veškeré energie
  – ostrahu (kustodní službu) po dobu konání výstavy
  – grafické zpracování a výrobu propagačních materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery)
  – PR výstavy (tisková zpráva, anonce na webu a fcb UMPRUM, distribuce pozvánek mailem a poštou)
  – pojištění prostoru do výše 500.000,- Kč (nezahrnuje připojištění exponátů)
  – standardní nasvícení výstavy s využitím světelného systému Etna iGuzzini
  – fotodokumentaci výstavy (vernisáž, instalace)
  – vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
  – standardní úklid

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vyhrazuje právo účtovat poplatek externím žadatelům za realizaci projektů v Galerii UM. Studenti, pedagogové a absolventi UMPRUM jsou poplatku za užití prostoru Galerie UM zproštěni.

 

 • Termín odevzdání přihlášek: 15. května 2018
 • Přihlášky včetně příloh prosím zasílejte v elektronické podobě na vanova@vsup.cz
 • Formulář přihlášky ke stažení zde
 • Více informací zde

Konzultace možná po telefonu nebo po předchozí domluvě osobně:
Šárka Váňová, výstavní oddělení
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 4. patro, č. dveří 424b
Tel.: 251 098 139, 734 457 360
Mail: vanova@vsup.cz

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.